Menu

9 kwietnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się 24. Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia Lecznictwo szpitalne druga linia ochrony zdrowia na platformie OSOZ.

Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu była digitalizacja ochrony zdrowia. Podczas Sesji poświęconej pielęgniarstwu szpitalnemu przedstawiciele naszych zawodów zaprezentowali rozwiązania wspierające organizację pracy pielęgniarek i położnych.

Jednym z priorytetów działań Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych jest zapewnienia pielęgniarkom i położnym właściwego miejsca w systemie świadczeń opieki zdrowotnej. O znaczeniu norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych dla jakości pracy i bezpieczeństwa pacjentów mówiła Wiceprezes Mariola Łodzińska. Warunki pracy pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych powinny gwarantować bezpieczne wykonywanie tych zawodów. Podkreśliła, że samorząd pielęgniarek i położnych od wielu lat zabiegał o zmianę zapisu dotyczącego pełnienia jednoosobowych dyżurów w podmiotach leczniczych przez pielęgniarki i położne, gdyż taka praktyka nie pozwalała na sprawowanie opieki z należytą starannością i zachowaniem bezpieczeństwa pacjentów.

Konferencji towarzyszyła uroczysta Gala Liderów Ochrony Zdrowia, podczas której wręczono nagrody laureatom 13. edycji konkursu Liderzy Ochrony Zdrowia w sześciu kategoriach za najbardziej wartościowe inicjatywy w ochronie zdrowia.

Kongres OSOZ to jedno z najbardziej znaczących wydarzeń poświęconych rozwiązaniom zdrowia cyfrowego. Organizatorem Kongresu jest czasopismo o e-zdrowiu OSOZ Polska. Honorowym Patronatem objęła to wydarzenie Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

 

 

 

MM