Zaznacz stronę
Liczba zarejestrowanych pielęgniarek, położnych, które:
stan na posiadają stopień naukowy posiadają tytuł naukowy
piel. położ. dwuzaw. piel. położ. dwuzaw.
31.12.2017 427 55 34 1 0 0
31.12.2016 334 45 29 3 0 0
31.12.2015 307 45 22 3 0 0
31.12.2014 313 42 20 3 0 0
31.12.2013 275 34 15 2 0 0
31.12.2012 229 31 13 2 0 0
31.12.2011 208 2
31.12.2010 177 2