Menu
Liczba pielęgniarek i położnych które skreślono z powodu (stan na 6.02.2017):
 Przeniesienia do innej IzbyŚmierciPozbawienie prawa wyrokiemZrzeczenia sięWyjazdu za granicęInny
2016*14720002770
2015*14870002460
2014*12730002460
2013*12220001720
2012*1279000680
20111474162004400
2010158913303820
2009172231201400
2008103132901210
200794715802911

* – zgodnie z art. 42 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej  z dnia 15 lipca 2011 r.  od 1 stycznia 2012 r. Prawo wykonywania zawodu wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
3) utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych lub orzeczonego przez sąd środka karnego polegającego na zakazie wykonywania zawodu;
4) utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo cofnięcia zezwolenia na pobyt stały;
5) cofnięcia statusu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
6) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
7) upływu czasu, na jaki zostało przyznane.