Zaznacz stronę
Liczba pielęgniarek i położnych które skreślono lub wygaszono z powodu:
Rok
Przeniesienia do innej IzbyŚmierciPozbawienie prawa wyrokiemZrzeczenia sięWyjazdu za granicęInny
2020
1439119105013073
2019
1693994019172
2018160810210161838
2017
15817772292520
201614728500432770
201514877451702465
2014127367123272460
2013122213940731721
2012127964037681
20111474162004400
2010158913303820
2009172231201400
2008103132901210
200794715802911

* – zgodnie z art. 42 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej  z dnia 15 lipca 2011 r.  od 1 stycznia 2012 r. Prawo wykonywania zawodu wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
3) utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych lub orzeczonego przez sąd środka karnego polegającego na zakazie wykonywania zawodu;
4) utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo cofnięcia zezwolenia na pobyt stały;
5) cofnięcia statusu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
6) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
7) upływu czasu, na jaki zostało przyznane.

error

Podziel się informacją z znajomymi