Zaznacz stronę
Magazyn Pielęgniarki i Położnej 1/2015

Magazyn Pielęgniarki i Położnej 1-2/2015

Temat miesiąca

 • Realizacja świadczeń pielęgniarki szkolnej
 • Obowiązki, dylematy i nasze kompetencje. Opieka zdrowotna nad uczniami

Jestem pielęgniarką

 • Pielęgniarki ze Wschodu nie rozwiążą problemu – rozmowa z prezes NRPiP dr n. med. Grażyną Rogala-Pawelczyk
 • Użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego – AED
 • Blizny. Różnicowanie oraz metody trapii
 • Opieka nad chorymi zakażonymi EBV
 • Chory z łuszczycą leczony z zastosowaniem terapii biologicznej
 • Ciało obce w przewodzie pokarmowym dziecka
 • Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem  w śpiączce
 • „Budzik” – praca dla pasjonatów
 • Zasady eksploatacji Zestawu w terapii ciągłym podskórnym wlewem insuliny przy użyciu osobistej pompy insulinowej
 • Centralna Sterylizatornia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie
 • Profilaktyka przeciwodleżynowa
 • Prowadzenie list oczekujących (część II)

Jestem położną

 • Komunikacja w położnictwie
 • Metody pracy położnej z pacjentką z wadą słuchu
 • Nietrzymanie moczu nie musi być problemem
 • Przyczyny niepłodności kobiecej
 • Zagrożenia epidemiologiczne

Rozwój zawodowy

 • Ocena jakości opieki nad chorym – profilaktyka zakażeń szpitalnych
 • Emocjonalny aspekt zranień ostrymi narzędziami
 • O dobrych obyczajach w nauce
 • Rozwój opieki paliatywnej w Polsce i na świecie
 • Medycyna pracy
 • Dzieci w wadami wrodzonymi. Czy zawsze były akceptowane?

My i świat

 • Enemigo natural, czyli wróg naturalny. Pielęgniarstwo w Hiszpanii

Po dyżurze

 • Kim jestem, co mogę i co powinienem?
 • Najtrudniej ruszyć z miejsca. Spotkanie z psychologiem
 • Kobieta przy piłce. My i nasze pasje – spotkanie z Beatą Stepanow
 • Pierwszy kontakt z pacjentem. Szpitalny Bon ton