Zaznacz stronę

Magazyn Pielęgniarki i Położnej 12/2015

Temat miesiąca

 • Profesjonalne, samodzielne, odpowiedzialne. Rozmowa z Prezes NRPiP

 

Jestem pielęgniarką

 • Leczenie żywieniowe w chorobie nowotworowej
 • Cukrzyca zagraża również dzieciom
 • Dziecko z gruźliczym zapaleniem opon mózgowych. Studium przypadku
 • Nagminne zapalenie przyusznic
 • Pogarszający się stan pacjenta – kryteria wezwania lekarza
 • Analiza podjętych czynności resuscytacyjno-reanimacyjnych na oddziale neonatologii i patologii noworodka
 • Więzienna służba zdrowia. Specyfika pracy

 

Jestem położną

 • Komu i po co mówić o adoptowaniu dziecka
 • Zagrożenia epidemiologiczne. ABC pracy pielęgniarki i położnej
 • Astma oskrzelowa. Studium przypadku
 • Vademecum pieluszek wielorazowych cz. 2

 

Rozwój zawodowy

 • Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej. Przepisy prawa
 • Kolejne Boże Narodzenie bez śniegu
 • Zdrowy styl życia dla zdrowego starzenia się
 • Zabiegi „antywypaleniowe”
 • Zbadać poziom rodzicielskiego stresu. Projekt badawczy w położnictwie
 • Profilaktyka wirusowych zapaleń wątroby
 • Wydarzenia
 • Odznaczenia NRPiP 2015. Debata publiczna „Zdrowie prawem obywatela”