Zaznacz stronę

Magazyn Pielęgniarki i Położnej 4/2015

Wydarzenia

 • Minęło 5 lat. Rocznica śmierci dr n. med. Janiny Fetlińskiej

Temat miesiąca

 • Zdarzenia niepożądane. Konsekwencje błędnych zachowań

Jestem pielęgniarką

 • Zawodowe problemy i zawodowa codzienność
 • Krwotok. Pierwsza pomoc w nagłym zdarzeniu (5)
 • Z repetytorium rzecznika odpowiedzialności. Prewencja wykroczeń zawodowych
 • Pierwsze chwile po operacji wyłonienia stomii. Prawidłowe postępowanie – wytyczne PTPS
 • Klasyfikacja oparzeń. Rodzaje, stopnie i charakterystyka
 • Pacjent z podejrzeniem śmierci mózgu – studium przypadku. Model opieki
 • Słodkie powikłanie. Zespół stopy cukrzycowej – profilaktyka i leczenie
 • Gazomertia krwi tętniczej w praktyce. Badania diagnostyczne
 • Nikotyna – koszty uzależnienia. Zdrowie i ekonomia

Jestem położną

 • Pierwsze w Polsce stypendium dla położnych pozauniwersyteckich. Nowy projekt
 • Zapalenie piersi – studium przypadku. Model postępowania
 • Zmiany skórne w ciąży. Z praktyki zawodowej

Rozwój zawodowy

 • Jakie łóżko wybrać. Przegląd rozwiązań dostępnych na rynku
 • Bezpieczna pielęgniarka to bezpieczny pacjent. Kampania „Stop zakłuciom”
 • Eutanazja. Dylematy etyczne
 • Rozmowa (której nie było) z profesorem Zbigniewem Religą

My i świat

 • Polacy i Czesi, czyli jak leczymy rany przewlekłe. Sprawozdanie z Kongresu Czeskiego Towarzystwa Leczenia Ran
 • Spokojny dyżur. Hiszpania oczami polskiej pielęgniarki