Zaznacz stronę

Magazyn Pielęgniarki i Położnej 6/2015

Temat miesiąca

Demografia nie kłamie. Zapotrzebowanie społeczeństwa na świadczenia zdrowotne

Jestem pielęgniarką

 • Infekcje ran i biofilm. Leczenie ran – repetytorium
 • Odra – czy groźna choroba wraca? Szczepienia jako skuteczna ochrona
 • Przemoc wobec dzieci. Procedura niebieskiej kary
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem nieprzytomnym. Studium przypadku
 • Pacjent ze stomią a pielęgniarka stomijna. Edukacja, komunikacja, wsparcie
 • Technika podawania insuliny wstrzykiwaczem. Konspekt – plan edukacji pacjenta
 • Dzieci z hemofilią – domowa terapia dożylna. Bezpieczeństwo pacjenta
 • Udar niedokrwienny mózgu. Przyczyny, profilaktyka i zadania pielęgniarki
 • Postępowanie z chorym na gruźlicę płuc. Model opieki
 • Kobieta po mastektomii i rekonstrukcji piersi. Pomoc psychologiczna

Jestem położną

 • Doświadczenie śmierci a dobry poród. Kampania MPiP i Stowarzyszenia „Dobrze urodzeni”
 • Niepowściągliwe wymioty ciężarnych. Studium przypadku
 • Metody pracy położnej z kobietą z wadą słuchu. Pacjentka niepełnosprawna
Rozwój zawodowy
 • Zagrożenia epidemiologiczne. ABC pracy pielęgniarki i położnej
 • Kilka słów o rozporządzeniu. Kampania „Stop zakłuciom”
 • Prawo pacjenta do prywatności – z repetytorium rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Prewencja wykroczeń zawodowych

Po dyżurze

 • Marek Wojczyk. Pielęgniarka Roku 2014 prezentacja finalistów
 • Hiszpania oczami polskiej pielęgniarki