Zaznacz stronę
Magazyn Pielęgniarki i Położnej 7-8/2015

Walczymy razem! Ogólnopolska Kampania Społeczna „Ostatni dyżur”

Temat miesiąca

 • Zagadka ciągłego zmęczenia
 • Wypalenie zawodowe – czy dobre intencje zawsze kończą się dobrym skutkiem?
 • Wypalenie zaczyna się samo, nie kończy się samo…

Jestem pielęgniarką

 • Opieka nad pacjentem w stanie zagrożenia życia na oddziale intensywnej terapii
 • Kamica układu moczowego u dzieci. Znaczenie edukacji rodziców
 • Chory na AIDS w zakładzie lecznictwa zamkniętego. Model opieki
 • Niedoceniany proces sprzątania
 • Prawo do wyrażania lub odmowy na udzielani świadczeń zdrowotnych, cz. 1
 • Jak chory na cukrzycę powinien dbać o swoje stopy?
 • Insulinoterapia u kobiet z cukrzycą ciążową
 • Fakoemulsyfikacja zaćmy. Rla i zadania pielęgniarki operacyjnej
 • Ból towarzyszący ranie przewlekłej
 • Młodość mamy we krwi!
 • Zespół twardej wody

Jestem położną

 • Znaczenie kangurowania w opiece nad wcześniakiem
 • Urodziłam, oddaję, pomocy…
 Rozwój zawodowy
 • Higiena rąk. Wytyczne WHO i procedury
 • Zagrożenia epidemiologiczne
 • Stresująca kontrola wewnętrzna
 • Współpraca pomocy społecznej z ochroną zdrowia
 • System opieki długoterminowej – perspektywy i zagrożenia
 • W poszukiwaniu autorytetu
 • Jadwiga Kaniewska-Iżycka. Polki w WHO

Po dyżurze

 • Uwaga na kleszcze (i nie tylko)
 • Z matki na córkę. Wybór zawodu
 • Wyższy stopień wtajemniczenia. Hiszpania oczami polskiej pielęgniarki