Zaznacz stronę

Małopolska konferencja dla pielęgniarek i położnych „Pielęgniarka i Położna 2019” ma na celu zaprezentowanie przez profesjonalistów ochrony zdrowia różnorodnych zagadnień z zakresu praktyki zawodowej, w szczególności popularyzacji najnowszej wiedzy, określenia roli pielęgniarki, położnej w systemie opieki zdrowotnej oraz jej samodzielności i odpowiedzialności zawodowej.

Podczas konferencji szczególnie zasłużone pielęgniarki i położne uhonorowane zostały odznaczeniami państwowymi i samorządowymi. Odznakę Honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” wręczyła Minister Józefa Szczurek-Żelazko a odznaczenie „Zasłużony za zasługi dla samorządu pielęgniarek i położnych” – przekazała Prezes NRPiP Zofia Małas.

Wykład Prezes NRPiP „Problemy współczesnego pielęgniarstwa” rozpoczął krakowskie spotkanie. Zofia Małas wyraziła nadzieję, iż podczas konferencji uda się wypracować metody wspólnej pracy, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji pielęgniarstwa i położnictwa oraz jego znaczenia dla społeczeństwa.

Konferencję zorganizowała Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa przy Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych przy wsparciu organizacyjnym Wydziału Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Położnych.

MM