Zaznacz stronę

„Jaki zatem powinien być wzrost liczby studentów pielęgniarstwa?

Należałoby co najmniej podwoić liczbę przyjmowanych na studia pielęgniarskie.

By zahamować wzrost średniej wieku musielibyśmy doprowadzić do zwiększenia naboru do 8 tysięcy osób rocznie (przy obecnych 5,5 tysiącach rozpoczynających co roku te studia). Oznacza to wzrost liczby miejsc na kierunkach pielęgniarskich o 60 procent!

Natomiast by poprawić wskaźnik liczby pielęgniarek na 1000 mieszkańców z polskiego 5,2 i osiągnąć średnią europejską wynoszącą 9,4 pielęgniarki na 1000 mieszkańców, musielibyśmy doprowadzić do wzrostu liczby absolwentów do 13-14 tysięcy rocznie. To ponad 2,5 raza tyle, ile obecnie wchodzi co roku na rynek.”

Więcej: https://www.medexpress.pl/czy-pielegniarek-w-polsce-ubywa/74524