Zaznacz stronę

III Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

W dniach 22-23 czerwca 2016 r. odbyło się III posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Głównymi dyskutowanymi tematami był plan działań NRPiP oraz Komisji i zespołów problemowych na rok 2016 oraz plan kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego. Nie zabrakło również rozmowy nad wnioskami zgłoszonymi przez Was do Naczelnej Rady. Gośćmi posiedzenia była p. Beata Cholewka, dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych oraz p. Maria Jolanta Królak, nowa dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wraz ze współpracownikami

Spotkanie w Sejmie dot. POZ

7 lipca 2016 r. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych prezentowała w Sejmie postulaty, ale też i obawy naszego środowiska dot. projektu ustawy o POZ.