Menu

Dla Mediów

Kontakt dla mediów:

media@nipip.pl
tel. 22-327-61-61
609-350-796
Zofia Małas
prezes NRPiP
prezes@nipip.pl
695-350-140
Mariola Łodzińska
wiceprezes NRPiP
m.lodzinska@nipip.pl

Komunikaty dla mediów:

Analiza danych dotyczących przeszkolonych pielęgniarek i położnych z powodu niewykonywania zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, w latach 2014-2018

Na podstawie danych statystycznych przekazanych przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych. Wprowadzenie W związku z monitorowaniem przeszkolenia odbywanego przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie...

Stanowisko nr 24 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 kwietnia 2019 r.w sprawie wprowadzenia do kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu – asystenta medycznego

Stanowisko nr 24 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu – asystenta medycznego W toczącej się obecnie w Polsce dyskusji nad zasobami kadrowymi w...

FPP: Dzienna stawka żywieniowa w szpitalach to tylko 5 zł

Stawki żywieniowe dla pacjentów w szpitalach – które ustalają kierownicy poszczególnych podmiotów leczniczych – wynoszą w większości placówek w Polsce 5 zł dziennie. To niedopuszczalnie niska kwota dla osób wymagających wzmocnienia organizmu w chorobie czy po...

NIPIP: Jaka jest przyszłość zawodu pielęgniarki?

9-10 października 2017 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe” Przyszłość pielęgniarstwa to jeden z najważniejszych tematów w kraju – wg danych z CRPiP w Polsce na koniec 2016 roku zarejestrowanych było 288 tys....