Zaznacz stronę

Dla Mediów

Kontakt dla mediów:

media@nipip.pl
tel. 539-462-992
609-350-796
Zofia Małas
prezes NRPiP
prezes@nipip.pl
695-350-140
Mariola Łodzińska
wiceprezes NRPiP
m.lodzinska@nipip.pl

Komunikaty dla mediów:

Stanowisko nr 40 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc niezdolności do pracy

Stanowisko nr 40 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r.   w sprawie prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc...

Pielęgniarstwo na zdjęciach – profesja o wielu twarzach

  Pielęgniarstwo na zdjęciach – profesja o wielu twarzach W ramach programu Akademia Opieki Długoterminowej (największy w Polsce cyklu szkoleń skierowanych do pielęgniarek opieki długoterminowej) powstała wyjątkowa wystawa. Każdy może zobaczyć, jak wygląda codzienność...

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w sprawie szczepień ochronnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 24 czerwca br. skierowała do Ministra Zdrowia dwa stanowiska w sprawie szczepień ochronnych. Zwróciła się również do pielęgniarek i położnych z apelem o aktywne włączenie się w informowanie polskiego społeczeństwa na temat...

Samorząd pielęgniarek i położnych w hołdzie pielęgniarkom

Cztery pielęgniarki, które wykonując zawód w czasie epidemii COVID-19 zachorowały i straciły życie, odznaczone zostaną przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych najwyższym wyróżnieniem samorządu -  Statuetką „Cierpiącym przywrócić nadzieję”. Naczelna Rada...