Menu

Jak co roku, Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, dla uczczenia zawodowych świąt: Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, zaprosił na spotkanie pielęgniarki i położne z całej Polski.

Podczas uroczystości Minister Zdrowia 43 najbardziej zasłużonym dla ochrony zdrowia pielęgniarkom i położnym wręczył Odznakę Honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Odznaka przyznawana jest za szczególne osiągnięcia na rzecz systemu opieki zdrowotnej oraz profesjonalne podejście do pracy na rzecz pacjentów.

Wręczając odznaczenia Minister Zdrowia podkreślił, że „Pielęgniarki odgrywają niezwykłą rolę w zespole terapeutycznym. Bez ich empatii nawet ultraprofesjonalne działanie nie byłoby skuteczne”.

Minister Józefa Szczurek-Żelazko zaznaczyła, że „Pielęgniarstwo to zawód, który daje wiele perspektyw rozwoju zawodowego”.

– „Stawiamy na młodych” – to przesłanie Zofii Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

MM