Zaznacz stronę
  • W przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia „Systemie zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych” znalazła się m.in. instytucja mentoringu dla osób wchodzących do zawodów pielęgniarki i położnej. To jeden z postulatów forsowanych przez NIPiP.
  • Celem mentoringu jest zamortyzowanie wejścia do zawodu nowym osobom oraz zapewnienie im wsparcia zarówno merytorycznego, jak i psychologicznego przez doświadczonych pracowników – mentorów.
  • Mentorzy, odpowiedzialni za wprowadzenie od zawodu nowych pracowników, będą za swoją dodatkową pracę wynagrodzeni finansowo.