Zaznacz stronę

nefrologia2

Drugi numer „Zeszytów Nefrologicznych”, który jest związany z konferencją naukowo-szkoleniową Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych (PTPN). Tytuł Konferencji „Model opieki koordynowanej nad pacjentem z chorobą przewlekłą”, choć wybiega w przyszłość, jest podyktowany potrzebami pacjentów oraz oczekiwaniami środowiska pielęgniarskiego. Stworzenie systemowego modelu pozwoli zwiększyć efektywność działań systemu ochrony zdrowia, poprawić skuteczność leczenia i opieki w chorobach przewlekłych, zmniejszyć ilość powikłań chorób przewlekłych oraz nagłych zaostrzeń, zmuszających do leczenia szpitalnego. Doskonalenie opieki to element systemu jakości, narzędzie znane od kilkudziesięciu lat: planuj, działaj, sprawdzaj i realizuj oraz powtarzaj regularnie całość w tej samej kolejności (narzędzie PDCA). Nie ma innej metody wdrażania dobrych rozwiązań, zwłaszcza w takiej dziedzinie jak medycyna czy pielęgniarstwo, jak ciągłe doskonalenie.

  1. Permanentny cewnik do hemodializy – opieka pielęgniarska
  2. Chory pomiędzy oddziałem zabiegowym a stacją dializ – problemy pielęgnacyjne
  3. Permanentny cewnik do hemodializy – opieka pielęgniarska
  4. Opieka pielęgniarska nad przetoką tętniczo-żylną
  5. Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta – zdarzenia niepożądane
error

Podziel się informacją z znajomymi