Zaznacz stronę

W najnowszym numerze MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 5/2019 przeczytacie o:

Możemy być z siebie dumne!

Częściej mówi się o brakach kadrowych i zapaści demograficznej niż o sukcesach zawodowych pielęgniarek i położnych. W dobie powszechnego narzekania warto zatem pokazywać społeczeństwu, że nie tylko profesjonalnie, ale i z pasją podchodzimy do naszych zawodowych zadań. To dlatego na tegorocznych okładkach Magazynu Pielęgniarki i Położnej możecie zobaczyć panie (i panów) w mundurkach, którzy wygrywają konkursy, plebiscyty, piszą książki i dumnie dzierżą w dłoniach zdobyte dyplomy i medale.

Przed Państwem bohaterka majowego MPIP – Bożena Kołcz, laureatka ogólnopolskiego konkursu „Bezcenna Każda Kropla”, co oznacza, że Pani Bożena w ubiegłym roku miała największą ilość pobrań krwi pępowinowej w Polsce. Gratulacje!

Temat miesiąca

Przychodzi pielęgniarz do Ministra. Praktyk pyta, polityk odpowiada

Jestem Pielęgniarką

 • Zranienia ostrymi narzędziami – kontrola, nadzór i raportowanie
 • Objawy i konsekwencje doznania przemocy przez dziecko w rodzinie
 • Ujemne kontrolowane ciśnienie w „zarządzaniu raną” a pacjent u kresu życia
 • Praktyczne aspekty żywienia drogą gastrostomii
 • Escherichia coli – przyjaciel czy wróg?
 • Konsensus antyseptyków (2018)

Jestem Położną

 • Słuch. Świat zmysłów poczętego dziecka. Pedagogika prenatalna
 • Czym jest mikrobiom skóry?

My i świat

 • Jak rodzą Afganki?

Rozwój zawodowy

 • Mobbing jako szczególny przejaw naruszenia dóbr osobistych
 • Bibliotek pielęgniarki i położnej. Recenzja
 • Opieka zdrowotna w środowisku nauczania i wychowania
 • Trzeba czytać dzieciom! Akcja „Książka na receptę. Recepta na sukces”
 • Pielęgniarz-rezydent. Felieton
 • Proste pytania. Niedoceniona komunikacja

Po dyżurze

 • Bezcenna każda kropla. Konkursy dla pielęgniarek i położnych
 • Odporność, czyli prywatna armia obronna
 • Dziurawiec zwyczajny

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych www.nipip.pl

Magazyn Pielęgniarki i Położnej wydawany jest od 20 lat. Dorobił się w tym okresie własnego stylu, wynikającego z linii programowej Wydawcy, modyfikowanej na bieżąco dzięki dostępowi do najnowszych wyników badań i informacji o zmianach w polityce dotyczącej ochrony zdrowia. W efekcie MPiP, ewoluując na przestrzeni lat, nabrał wyrazistości, jest rozpoznawalny w środowisku jako nośnik ważnych treści.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej to:

 • aktualne informacje o wydarzeniach branżowych,
 • nowoczesne koncepcje i trendy pracy,
 • profesjonalne wskazówki dotyczące kształcenia,
 • praktyczne porady i opinie prawne,
 • sprawdzone informacje o pracy za granicą.

Pismo znajduje się w bazie Index Copernicus.
Ukazuje się w nakładzie 10 000 egzemplarzy.
Dystrybucja: prenumerata bezpośrednia oraz instytucjonalna.

Każdy numer MPiP

To wiele ciekawych artykułów, których autorami są pielęgniarki, położne i pielęgniarze. Publikujemy je w 6 głównych działach:

 • Temat Miesiąca – branżowi liderzy opinii dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami na najbardziej gorące i dyskutowane w środowisku tematy. W 2013 roku na naszych łamach omawialiśmy, m.in.: problem przypadkowych zakłuć, oczekiwania wobec pielęgniarstwa XXI wieku, zakażenia szpitalne oraz konsekwencje starzenia się społeczeństwa.
 • Jestem pielęgniarkąw przystępny i praktyczny sposób omawiamy kwestie programowe, związane z kształceniem w zawodzie. Ponadto nasi autorzy prezentują obowiązujące modele opieki, rzadkie i trudne do zdiagnozowania przypadki kliniczne, wyniki najnowszych badań i obowiązujące zalecenia.
 • Jestem położnąnasze autorki, położne zatrudnione w  wiodących szpitalach położniczych i uczelniach medycznych, dzielą się swoją wiedzą i wynikami najnowszych badań, prezentują niekonwencjonalne metody pracy z rodzącą i jej rodziną, np. niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu, walczą ze standardami wpływającymi negatywnie na zdrowie matki i dziecka, np. nacinanie krocza, rezygnowanie z kangurowania wcześniaka, niedocenianiem roli konsultantów laktacyjnych.
 • My i świat to prezentacje warunków pracy polskich pielęgniarek i położnych zatrudnionych  za granicą oraz zasad funkcjonowania systemów ochrony zdrowia w poszczególnych krajach UE. Odpowiadamy na pytania, m.in. o zasady uznawania kwalifikacji zawodowych, wysokość zarobków, weryfikowanie wiarygodności ofert pośredników pracy, czy szanse na awans pielęgniarek-cudzoziemek.
 • Rozwój zawodowyomawiamy zmiany prawne związane z kwalifikacjami, standardami i wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej w praktyce, np. prowadzeniem dokumentacji medycznej, zagrożeniami zawodowymi, egzekwowaniem praw personelu medycznego i pacjentów, prezentujemy porady psychologów, dotyczące np. wypalenia zawodowego, walki ze stresem, skutków pracy na nocnych dyżurach; przedstawiamy sylwetki wybitnych pielęgniarek i położnych. W „Strefie studenta” znajdują się istotne informacje dla osób podnoszących swoje kwalifikacje, np. o praktykach zawodowych w ramach Programu Erasmus, studiach pomostowych.
 • Po dyżurzew każdym numerze przedstawiamy porady dotyczące zdrowia kobiety, pielęgnacji urody, sposobów spędzania wolnego czasu, walki ze stresem, wypaleniem zawodowym, a także prezentujemy sylwetki ciekawych osób związanych zawodowo ze środowiskiem pielęgniarek i położnych.
 • Aktualności – prezentujemy najważniejsze informacje o szkoleniach, warsztatach
  i spotkaniach z wybitnymi przedstawicielami zawodu. Omawiamy najważniejsze wydarzenia branżowe, m.in.: wybór Pielęgniarki Roku, wyróżnienia i nagrody dla przedstawicieli naszego zawodu oraz akcje charytatywne z udziałem pielęgniarek i położnych.
Skład Rady Programowej Magazynu Pielęgniarki i Położnej

W skład Rady Programowej pisma „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” wchodzą eksperci i przedstawiciele środowisk opiniotwórczych, zawodowo związani z pielęgniarstwem i położnictwem. Nad wysokim poziomem merytorycznym artykułów publikowanych w MPiP oraz linią programową czuwają:

 • Zofia Małas,
 • Ewa Janiuk,
 • Mariola Łodzińska,
 • Jadwiga Klukow,
 • Hanna Kachaniuk,
 • Ewa Molka,
 • Andrzej Tytuła,
 • Barbara Frymorgen,
 • Mariola Głowacka,
 • Elżbieta Grygorowicz,
 • Elżbieta Dróżdż-Kubicka,
 • Cecylia Dolińska,
 • Beata Olejnik.

Kontakt z redakcją

Bożena Czerwińska

redaktor naczelna

adres e-mail: mpip@nipip.pl

b.czerwinska@nipip.pl

telefon: 695 350 774, 22 327 61 69

faks: 22 327 61 60

Kontakt z działem reklamy:

Sławomir Czerwiński tel. 601 058 770

adres e-mail: s.czerwinski@nipip.pl

Adres pocztowy:

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

ul. Pory 78 lok. 10

02-757 Warszawa

error

Podziel się informacją z znajomymi