Zaznacz stronę

Anna Majka z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, którą w 2019 r minister zdrowia wyróżnił Nagrodą im. Bł. Gerarda za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym

Nagrody im. Bł. Gerarda przyznawane są za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym. Uroczyste rozdanie odbywa się co roku 13 października – w Dniu Ratownictwa Medycznego.

Zgłoszenia przyjmowane są od 10 sierpnia do 10 września. Kandydata do nagrody może zgłosić: podmiot leczniczy, który jest dysponentem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (szpitalny oddział ratunkowy lub zespół ratownictwa medycznego), organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego, środowisko Państwowego Ratownictwa Medycznego (w szczególności: towarzystwa naukowe, stowarzyszenia zrzeszające osoby zatrudnione w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, samorządy zawodowe, jednostki naukowo-badawcze). Minister zdrowia może również przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy.

Szczegóły www.gov.pl/web/zdrowie/nagroda-im-bl-gerarda