Menu

W Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na Wydziale Nauk o Zdrowiu uroczyście otwarto dzisiaj (7.10.) Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Centrum umożliwia kształcenie z wykorzystaniem najnowszych światowych technologii. Studenci kierunku pielęgniarstwo podczas ćwiczeń praktycznych będą mogli doskonalić swoje umiejętności diagnostyczne, terapeutyczne, ratunkowe i pielęgnacyjne.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, władze Uczelni: Rektor Maciej Słodki, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Mariola Głowacka oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas.

 „Jako samorząd zawodowy wiemy, jak duże znaczenie mają nowoczesne i dobrze wykształcone kadry pielęgniarskie i położnicze. Wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, który pomoże w zapewnieniu odpowiedniej jakości kształcenia studentom na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo – zasługuje na nasze uznanie. To idealny kierunek, aby Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku stała się prężnie działającym ośrodkiem naukowo-badawczym w Polsce” – powiedziała Prezes NRPiP.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej powstało w ramach współfinansowanego z funduszy unijnych projektu poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu płockiej Uczelni.

MM