Menu

W dniu 20 maja 2020 r. odeszła Regina Kuźmińska –  pielęgniarka, mgr pedagogiki, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego.

Z samorządem pielęgniarek i położnych związana od samego początku.
Była członkiem Komitetu Tymczasowego w latach 1990-1991. Tworzyła struktury samorządowe w Bydgoszczy.

W I i II kadencji (1991-1999) pełniła funkcję Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy. Była inicjatorką powstania Wydziału Pielęgniarstwa w Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Rodzinie i Bliskim naszej Koleżanki składamy wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych