Menu

W piątek 24 maja w wieku 62 lat odszedł od nas zaangażowany związkowiec, oddany walce o prawa wszystkich grup pracowniczych, a przy tym człowiek dialogu. Przez ostatnie 15 lat był szefem największej polskiej centrali związkowej OPZZ. W życiu zawodowym pełnił wiele funkcji – był m.in. radnym samorządu terytorialnego, wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, członkiem Rady Nadzorczej Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, przewodniczącym Rady Programowej Ośrodka Studiów i Kształcenia Zawodowego.

Jako przewodniczący OPZZ w 2004 r. został powołany na funkcję wiceprzewodniczącego Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych. W 2010 r. prezydent Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. W październiku 2015 r. z ramienia OPZZ został członkiem nowo powstałej Rady Dialogu Społecznego.

Był także członkiem władz międzynarodowych organizacji związkowych: Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych i Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych oraz delegatem pracowników z Polski na sesje Międzynarodowej Konferencji Pracy. Znaliśmy go jako autora wielu publikacji z zakresu polityki społecznej i gospodarczej.

Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi.