Zaznacz stronę

7 lutego 2018 r. na konferencji NORMY ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH TO NIE FIKCJA – TO KONIECZNOŚĆ, zorganizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, na której obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, eksperci wyjaśnili wątpliwości i rozwiali niepokoje dotyczące wprowadzenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Obowiązują one od 1 stycznia 2019 r. Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zaznaczyła, iż odpowiednia obsada pielęgniarska gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów. Podkreśliła, że normy zatrudnienia nie są nowym rozwiązaniemhistoria ich obowiązywania sięga blisko dwudziestu lat.

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok  wskazała, iż szpitale powiatowe nie powinny mieć problemu z wypełnieniem norm, za to największe potrzeby w tym zakresie mają szpitale wojewódzkie i instytuty. Są co prawda miejsca w kraju, gdzie pielęgniarek jest za mało w stosunku do nałożonych wymogów, jednak w ostatnich latach sytuacja kadrowa się poprawia. Dane pochodzące z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych wskazują, że zwiększa się liczba osób otrzymujących prawo do wykonywania zawodu.

Jak wskazał Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia kontrolowany będzie sposób wypełniania tych norm przez podmioty lecznicze.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podkreślała, że zjawisko likwidacji łóżek, o których szeroko rozpisują się teraz media, jest zjawiskiem marginalnych (poniżej 2%), a wprowadzenie wystandaryzowanych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych gwarantuje jakość opieki i bezpieczeństwo pacjentów oraz samych pielęgniarek.

Zapis wideo transmisji jest dostępny na stronie:

https://nipip.pl/konferencja-prasowa-naczelnej-izby-pielegniarek-i-poloznych-dotyczaca-norm-zatrudnienia-pielegniarek-i-poloznych/

Rys historyczny norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

  1. Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych są w Polsce określane od roku 1987 i zapisane w wytycznych MZiOS w sprawie docelowych wskaźników zatrudnienia pielęgniarek i położnych.
  2. W roku 1999 normy tworzy się rozporządzenie MZ w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej. Podstawą wyliczenia liczby pielęgniarek i położnych w oddziałach – skomplikowany wzór i liczenie czasu wykonywanych czynności przez pielęgniarki i położne
  3. Kolejna zmiana rozporządzenia w roku 2012 zmieniła sposób obliczania minimalnych norm zatrudnienia w oparciu o kategoryzację pacjentów. Modyfikacji uległ czasochłonny dla pielęgniarek i położnych i nieobiektywny sposób liczenia, dający większą swobodę w dopasowywaniu liczby pielęgniarek i położnych do potrzeb pracodawcy a nie pacjentów.
  4. 1 stycznia 2019 roku – wprowadzenie w rozporządzeniu w/s świadczeń gwarantowanych w lecznictwie szpitalnym prostego i szybkiego sposobu wyliczenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Dokument ten wskazuje wymiar etatu w przeliczeniu na łóżka na oddziałach oraz kwalifikacje personelu pielęgniarskiego i położniczego. Normy zatrudnienia na oddziałach zachowawczych wynoszą 0,6 na łóżko, 0,7 – na oddziałach zabiegowych i 0,8 na oddziałach pediatrycznych. Sposób ten nie angażuje pielęgniarek i położnych w proces liczenia, czas, który temu poświęcały, mogą teraz wykorzystać na realizację świadczeń na rzecz pacjenta.

Przy ustalaniu metody wskaźnikowej minimalnych norm zatrudnienia wzięto pod uwagę  rekomendacje Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN), 2006 r. – Odpowiednia obsada pielęgniarska ratuje życie, metodologię Metody belgijskiej, zawodowej i kategoryzacji przy uwzględnieniu średniego % wykorzystania łóżek.