Zaznacz stronę
Zofia Małas, Prezez NRPiP: Udało nam się pozyskać rekordowe 112 mln zł na kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Do końca 2023 roku przeszkolimy 35 tysięcy osób, które posiadają prawo wykonywania zawodu.
Szczegóły i zapisy na kursy: https://nipip.pl/projekt/