Zaznacz stronę

W Warszawie odbywa się (13.11.) II konferencja naukowa „Bezpieczeństwo farmakoterapii w praktyce pielęgniarki i położnej”.

Występowanie zdarzeń niepożądanych przy realizacji świadczeń zdrowotnych to jeden z problemów jakie występują w praktyce zawodowej pielęgniarki, położnej. Farmakoterapia, która nie jest dostatecznie bezpieczna oraz błędy związane z lekami stanowią jedną z przyczyn ich występowania.

Podczas dzisiejszej konferencji wybitni eksperci w swoich dziedzinach oraz praktycy rozmawiali o tym, jak skutecznie i według obowiązujących wytycznych mają postępować pielęgniarki i położne, aby chronić siebie i pacjentów przed ewentualnymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z farmakoterapią.

Prezes NRPiP Zofia Małas z uczestnikami konferencji podzieliła się informacjami na temat aktualnej sytuacji pielęgniarek i położnych, zwracając szczególną uwagę na to, iż „bezpieczeństwo pacjentów jest priorytetem, jeśli chodzi o jakość opieki pielęgniarskiej i położniczej, dlatego bezpieczna farmakoterapia jest jednym z wielu działań, które ją gwarantują”.

Warszawską konferencję zorganizowała Komisja Naukowa Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „ STOCER”.

MM