Zaznacz stronę

W dniach 3-5 września br. w ramach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy odbywa się jubileuszowe X Forum Ochrony Zdrowia. O kadrach medycznych, ich kompetencjach oraz nowych obowiązkach, a także o powodach kryzysu kadrowego w ochronie zdrowia rozmawiali dzisiaj uczestnicy panelu dyskusyjnego Czy ochrona zdrowia może istnieć bez ludzi? O kadrach medycznych i ich kompetencjach. Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych reprezentowała Prezes Zofia Małas.

Forum Ochrony Zdrowia to platforma dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego, danych i prognoz. Podczas kilkunastu paneli tematycznych zaproszeni eksperci zajmujący się ochroną zdrowia dyskutują m.in. o poprawie jakości usług zdrowotnych, efektywności zarządzania w służbie zdrowia, zapewnieniu dostępu do najnowocześniejszych technologii medycznych czy modelu płatności ze efekty leczenia.

W debacie z udziałem Józefy Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Czy ochrona zdrowia może istnieć bez ludzi? O kadrach medycznych i ich kompetencjach wzięli udział prezesi samorządów zawodów medycznych. Pod dyskusję ekspertów poddane zostały takie tematy, jak:

– Ochrona zdrowia finansowana ze środków publicznych przechodzi kryzys kadrowy. Czy jego powodem są wyłącznie kwestie finansowe?

– Opieka nad pacjentem – gra indywidualna czy zespołowa? O współpracy, podziale kompetencji i organizacji służby zdrowia okiem zawodowców medycznych. Konkretne rozwiązania  systemowe wraz z ich skutkami finansowymi, pożądane z punktu widzenia lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, aptekarzy i diagnostów laboratoryjnych.

– Nowe zawody czy nowy podział kompetencji – co jest odpowiedzią na współczesne wyzwania w ochronie zdrowia? O odpowiedzialności oraz nowych obowiązkach zawodów medycznych.

Prezes Zofia Małas przedstawiła aktualną sytuację pielęgniarek i położnych, podkreślając, iż problem braku pielęgniarek to obecnie duże zagrożenie dla systemu ochrony zdrowia. „Liczba zatrudnionych pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia wynosi 232.200 (stan na 31 grudnia 2018 r.). co nie zabezpiecza na odpowiednim poziomie realizację świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych. Należy przy tym wskazać, że w Polsce występuje jeden z najniższych wskaźników pielęgniarek zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców, który obecnie wynosi – 5.16, spośród innych krajów OECD. Dla przykładu Norwegia – 17.49, Szwajcaria – 17.02, Niemcy– 12.85. Kolejny problem to wiek pielęgniarek – z naszych danych wynika, że do 2030 roku uprawnienia do świadczeń emerytalnych uzyska około 130 tys. pielęgniarek i położnych” – mówiła Prezes Zofia Małas.

Prezes NRPiP przedstawiła propozycje zmian kompetencyjnych i organizacyjnych mające na celu usprawnienie działań systemu ochrony zdrowia. W szczególności poprzez:

  • Wdrożenie profilaktycznych programów zdrowotnych oraz edukacji zdrowotnej mającej na celu przygotowanie społeczeństwa do samoopieki i samopielęgnacji.
  • Zwiększenie kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej – porada pielęgniarki i porada położnej, co spowoduje zwiększenie dostępności społeczeństwa do świadczeń opieki zdrowotnej.
  • Zwiększenie liczby studentów na kierunku pielęgniarstwo przy uwzględnieniu jakości kształcenia.
  • Zwiększenie liczby opiekunów medycznych w systemie opieki zdrowotnej, który będzie zawodem pomocniczym dla pielęgniarki.
  • Wprowadzenie w trybie pilnym elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta do której będą mieć bezpośredni dostęp wszyscy świadczeniodawcy w systemie opieki zdrowotnej.
  • Wdrożenie usług zdrowotnych w zakresie telepielęgniarstwa, co będzie skutkowało zwiększeniem dostępności pacjentów do świadczeń realizowanych przez pielęgniarkę i położną.

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

MM

error

Podziel się informacją z znajomymi