Menu

Podczas V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online miała miejsce sesja System kształcenia kadr medycznych w Polsce. Jednym z prelegentów debaty była Prezes NRPiP Zofia Małas.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC) to miejsce debaty specjalistów reprezentujących kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawicieli świata nauki, polityki, administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych – w tym zrzeszających pacjentów – oraz gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego, finansów i rynku ubezpieczeniowego. Ideą przewodnią Kongresu są wyzwania, zarówno terapeutyczne, stojące przed specjalistami w poszczególnych dziedzinach medycyny, jaki i organizacyjno-finansowe, którym sprostać muszą decydenci kształtujący systemy opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach.  Program V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych składa się ponad 60 sesji, wykładów i prezentacji w sześciu głównych blokach tematycznych.

Podczas sesji System kształcenia kadr medycznych w Polsce eksperci, w tym Prezes NRPiP Zofia Małas dyskutowali m. in. na temat deficytu kadr medycznych oraz preferencji młodych Polaków związanych z wyborem drogi życiowej.
Pod dyskusję poddano system kształcenia zawodowego pielęgniarek i ewentualnych zmian w tym zakresie.

Zofia Małas podkreśliła, że samorząd pielęgniarek i położnych stoi na stanowisku utrzymania dotychczasowego systemu kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek wyłącznie na poziomie szkół wyższych. – Wyłącznie w systemie kształcenia uniwersyteckiego można przygotować pielęgniarki do samodzielnej roli w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie dla potrzeb społeczeństwa, a także wsparcia pielęgniarek większej liczby personelu pomocniczego, takich jak opiekun medyczny. Sprzeciw wobec propozycji powrotu do kształcenia w szkołach ponadpodstawowych wyrażony został Stanowiskiem z dnia 19 lipca 2016 r., w którym trzy organizacje reprezentujące środowisko pielęgniarek i położnych, zaapelowały do rządu i parlamentu o utrzymanie aktualnie obowiązującego dwustopniowego systemu kształcenia pielęgniarek, tj. studiów pierwszego i studiów drugiego stopnia. Pragnę przypomnieć, iż usankcjonowane to zostało uchwałą Rady Ministrów w dokumencie „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” – podkreśliła Prezes NRPiP.

Organizatorem Kongresu jest Grupa PTWP S.A. – wydawca magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl

MM

Pin It on Pinterest

Podziel się!

Poinformuj swoich znajomych!