Zaznacz stronę

Informacja o uroczystościach pogrzebowych
– 25 sierpnia 2018 r, godz: 13:30 Olsztyn

11 sierpnia 2018 roku odeszła od nas na zawsze

Urszula Krzyżanowska-Łagowska

dr n. hum., pielęgniarka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW,

stypendystka Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Genewie oraz nauczyciel akademicki.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pierwszej kadencji samorządu pielęgniarek
i położnych (w latach 1991–1995)

Przypadło Jej w udziale budowanie struktur samorządu, który powstał niemalże równolegle
 z nurtem przeobrażeń ustrojowych i demokratycznych w naszym kraju.

Pragnęła transformacji polskiego pielęgniarstwa i nie szczędziła sił, aby walczyć o budowanie samodzielności oraz prestiżu zawodu pielęgniarki i położnej. Miała duszę pionierki oraz wizjonerki, a przy tym odwagę, by podejmować się trudnych wyzwań.
Czas tworzenia samorządu opisywała słowami piosenki: „To były piękne dni, naprawdę piękne dni” i dodawała przy tym: „Tylko do tego musieliśmy mieć: zdrowie, silne nerwy, motywację i wiarę, że podołamy”.

Była autorką wielu publikacji, m.in. „Organizacja opieki pielęgniarskiej w Polsce na tle porównawczym” (1991), „Znać swój los” (1994), „Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim” (2005), „Idea samorządności – wspomnienia, rozmowy, fakty” (2011). Wydała dwa tomiki wierszy: „Wyrazić siebie” (1993) i „Pobądź ze mną” (1995).

Niemalże do ostatnich swoich dni nie traciła kontaktu z samorządem pielęgniarek
 i położnych, aktywnie uczestniczyła w wielu samorządowych uroczystościach, konferencjach organizowanych w całym kraju.

Pozostanie w naszej pamięci i sercach.

Będzie nam Jej brakowało.

Rodzinie i Bliskim

składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
O miejscu i terminie uroczystości pogrzebowych będziemy informować na naszej stronie internetowej.


Złożone kondolencje


Program uroczystości pogrzebowych śp. Urszuli Krzyżanowskiej- Łagowskiej

  1. Uroczystości odbędą się w Sali Ceremonialnej Miejskiego Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie, ul. Poprzeczna 9B (zaraz za bramą cmentarza po prawej stronie):
  2. Termin uroczystości to sobota 25 sierpnia 2018 r. godz. 13:30 -15:00.
  3. Plan uroczystości jest następujący:
  • Przywitanie uczestników przez Mistrza Ceremonii oraz przedstawienie życiorysu Zmarłej;
  • Mowa pogrzebowa syna Zmarłej;
  • Mowa pogrzebowa przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawiciela ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie;
  • Część literacko- muzyczna;
  • Modlitwa;
  • Przejście w kondukcie pogrzebowym do miejsca pochówku i pożegnanie Zmarłej;
  • Zakończenie uroczystości- pożegnanie uczestników przez Mistrza Ceremonii.