Zaznacz stronę

W związku z pogarszającą się od wielu lat sytuacją dotyczącą polskiej psychiatrii dzieci i młodzieży i w trosce o młode pokolenie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 9 kwietnia 2019 r. wystosowało do Ministra Zdrowia stanowisko o jak najszybsze rozpoczęcie działań naprawczych w systemie psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz natychmiastowe zwiększenie wyceny świadczeń.

Sytuacja epidemiologiczna chorób i zaburzeń psychicznych w Polsce wskazują na niepokojące zjawisko wzrostu kryzysów psychicznych wśród dzieci i młodzieży oraz rosnącej liczby depresji zakończonej podejmowaniem prób samobójczych. Jednocześnie niedoszacowanie psychiatrii, skutkuje podejmowaniem krytycznych decyzji o likwidacji dziecięcych oddziałów psychiatrycznych. W wyniku zamykanych oddziałów zmniejsza się dostępność małoletnich pacjentów do specjalistycznej opieki psychiatrycznej powodując jednocześnie pogarszającą się sytuację i nadmierne obłożenie w oddziałach, które pozostały na rynku usług zdrowotnych.

Samorząd pielęgniarek i położnych wnioskuje, aby psychiatria dzieci i młodzieży była wpisana do Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i potraktowana jako priorytet w działaniach Rządu oraz samorządów terytorialnych.

Odpowiedź Zbigniewa J. Króla, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na Stanowisko Nr 25 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie psychiatrycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia

Stanowisko Nr 25 Prezydium NRPiP: https://nipip.pl/stanowisko-nr-25-prezydium-naczelnej-rady-pielegniarek-i-poloznych-z-dnia-9-kwietnia-2019-r-w-sprawie-psychiatrycznej-opieki-zdrowotnej-nad-dziecmi-i-mlodzieza/

MM