Menu

Asystent ds. prawnych w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych

Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub student zaoczny kierunku administracja  (prawo administracyjne, administracja samorządowa itp.),
 • znajomość regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w mowie i w piśmie,
 • dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS Excel),
 • dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie, samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • zdolność  analitycznego myślenia oraz formułowania myśli w sposób jasny i rzeczowy.

Zakres obowiązków:

 • przegotowywanie projektów korespondencji do organów administracji rządowej i innych instytucji,
 • sporządzanie sprawozdań ,
 • sporządzanie projektów uchwał ,opinii prawnych, stanowisk, wniosków i innych dokumentów w zakresie stosowania prawa,
 • monitorowanie i analizowanie zmian w przepisach prawnych ochrony zdrowia a w szczególności dotyczących   działalności samorządu pielęgniarek i położnych,
 • prowadzenie i administrowanie elektroniczną bazą aktów prawnych,

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie 02-757 przy ul. Pory 78 lok. 10  (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Pory 78 lok. 10 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail nipip@nipip.pl

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu zakończenia rekrutacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu zakończenia rekrutacji.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail nipip@nipip.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@nipip.pl.