Zaznacz stronę

W imieniu Komitetu Naukowego projektu PolSenior2 zapraszamy na ogólnopolską konferencję VIP pt. Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem poświęconą prezentacji najważniejszych wyników badania PolSenior2.

Jesteśmy przekonani, że wydarzenie przyczyni się do dalszego upowszechniania wiedzy w obszarze geriatrii oraz gerontologii i takich zmian w systemie ochrony zdrowia, a także opieki socjalnej, które przełożą się na zapewnienie coraz lepszej opieki osobom starszym w Polsce.

PolSenior2 to ogólnopolskie badanie stanu zdrowia starszych Polaków, ich sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz jakości życia realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Ministerstwa Zdrowia.
W ramach projektu przebadano reprezentatywną względem wieku, płci i miejsca zamieszkania grupę 6000 Polaków, w wieku 60 i więcej lat. Metodologia badania opierała się na badaniach kwestionariuszowych, analizie wielu parametrów krwi i moczu respondentów, prostych testach sprawnościowych oraz pomiarach ważnych dla zdrowia osób starszych parametrów, takich jak m.in.: ciśnienie krwi czy siła uścisku dłoni. Ważnym elementem badania były również skale i testy wchodzące w skład Całościowej Oceny Geriatrycznej. Mamy nadzieję, że uzyskane wyniki badania PolSenior2, zaprezentowane na konferencji, będą istotnym głosem w dyskusji nad dalszym kształtowaniem polityki zdrowotnej i społecznej tak, aby adekwatnie odpowiadała na potrzeby rosnącej liczby osób starszych w naszym kraju.


Konferencja odbędzie się 16 listopada br. w godzinach 12:00-14:00.

Będzie transmitowana online. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na czacie. Link zostanie udostępniony po rejestracji.

Dodatkowe informacje o projekcie PolSenior2 www.polsenior2.gumed.edu.pl

Prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się na konferencję na stronie
www.konferencjapolsenior2.pl

Z poważaniem

PolSenior2
Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem

Cel Operacyjny nr 5 Narodowego Programu Zdrowia:
Promocja Zdrowego i Aktywnego Starzenia się (NPZ COnr5, p.4.2)

Realizacja – 2018-2020
Finansowanie – Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Program Zdrowia
Główny realizator – Gdański Uniwersytet Medyczny