Zaznacz stronę

OIE Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Uproszczony dostęp do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Informujemy, iż aktualnie istnieje możliwość uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub prawa wykonywania zawodu położnej dla osób, które posiadają dyplom pielęgniarki lub położnej wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – na podstawie zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej udzielanej przez Ministra Zdrowia w drodze decyzji administracyjnej.

Przewidziano możliwość uzyskania: prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub prawa wykonywania zawodu położnej na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą albo warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub warunkowego prawa wykonywania zawodu położnej.

Poniżej link do strony www, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje w powyższej kwestii.

www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej


Wydawanie zaświadczeń na potrzeby uznania kwalifikacji pielęgniarek i położnych