Menu

„Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem onkologicznym” pod tym tytułem Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie 5 października br. zorganizowała konferencję. Podczas licznych wykładów zaprezentowano spektrum zagadnień związanych z opieką pielęgniarską nad pacjentem z chorobą nowotworową.

W konferencji uczestniczyła Prezes NRPiP Zofia Małas, która podkreśliła: „Pielęgniarstwo onkologiczne to jeden z ważniejszych, ale i trudnych obszarów w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza. To praca, która uczy cierpliwości, wytrwałości. W tym miejscu należy wspomnieć o ważnym aspekcie, jakim jest współpraca wszystkich specjalistów medycznych, których praca jest niezbędna, aby tworzyć całość dzięki, której możemy mówić o sukcesie całego zespołu interdyscyplinarnego. Pamiętając, by we wszystkich podejmowanych działaniach celem nadrzędnym było dobro pacjenta, człowieka”.

Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Prezes Zofia Małas uhonorowane zostały Statuetką „Serce za serce”. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie przyznając to wyróżnienie napisała: Wręczamy statuetkę „Serce za Serce”, jako wyraz wyróżnienia za współpracę i duże zaangażowanie w wykonywaniu zadań na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz naszego środowiska zawodowego, stanowiącego tak liczną grupę zawodową.

MM