Zaznacz stronę

I sesja: Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne społeczeństwa polskiego

16.00 – 16.20 Stan polskiego pielęgniarstwa w czasach COVID-19
  Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

16.20 – 16.50 Izolacja w czasach pandemii COVID-19
– Dorota Uliasz – psycholog Rozwiązania Edukacyjne Wiedzieć – Umieć – Chcieć

16.50 – 17.20 Profilaktyka depresji u dzieci i młodzieży w czasach izolacji
dr hab. n med. Barbara Remberk – Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie  Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

17.20 – 17.40 Raport Najwyższej Izby Kontroli o dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży
– Piotr Wasilewski  – Dyrektor Departamentu Zdrowia w Najwyższej Izbie Kontroli

17.40 – 18.10 Realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
– dr Marek Balicki – Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii

18.10 Jak skutecznie unikać ryzyka w czasie pandemii COVID-19. Kryteria oceny i doboru środków do higieny rąk. 

error

Podziel się informacją z znajomymi