Zaznacz stronę

Pielęgniarki i położne będące samodzielnymi zawodami medycznymi w grupie specjalistów do spraw zdrowia nie powinny podlegać szkoleniom prowadzonym przez przedstawicieli zawodu opiekuna medycznego, który z definicji jest zawodem pomocniczym dla zawodu pielęgniarki.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uważa za głębokie nadużycie formułowanie tez związanych z deficytami wiedzy w zakresie pobierania badań diagnostycznych przez pielęgniarki i położne.

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych szkolenie nie powinno być  skierowane do pielęgniarek i położnych, z uwagi na ich kompetencje uzyskane w toku kształcenia zawodowego i kształcenia podyplomowego. Systematycznie są prowadzone kursy dokształcające w zakresie określonych procedur laboratoryjnych zapewniających utrzymanie jakości prowadzonych badań laboratoryjnych.

Wskazujemy, że opiekunowie medyczni, których zadaniem jest przede wszystkim wykonywanie czynności opiekuńczych, czyli podstawowej pielęgnacji pacjenta, nie posiadają kompetencji do oceny diagnostów laboratoryjnych, lekarzy, pielęgniarki pod względem prawidłowości wykonywania pobierania krwi żylnej i innych badań laboratoryjnych.

Osoby, które nigdy dotychczas nie wykonywały zabiegów medycznych z przerwaniem ciągłości tkanek wypowiadają się publicznie na temat prawidłowości ich wykonywania, a kuriozalny jest fakt, iż zwracają się do pielęgniarki, z zapytaniem, czy chce lepiej pobierać krew – sugerując, że dotychczas wykonuje to nieprawidłowo. Zastanowienia wymaga również  fakt, iż skierowano szkolenia do nauczycieli opiekunów medycznych.

W obecnym stanie prawnym błędne jest nazwanie w komunikacie pobierania krwi żylnej i włośniczkowej flebotomią. Nie można rozpowszechniać błędnych informacji, że opiekun medyczny będzie miał określone umiejętności w zakresie flebotomii, ponieważ w Polsce nie występuje zawód technika flebotomisty.

W odpowiedzi na artykuł: https://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Opiekunowie-medyczni-zaczynaja-webinary-z-flebotomii-Zapraszaja-tez-pielegniarki,228566,9.html