Zaznacz stronę

Do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wpływają liczne pisma dotyczące odmowy stosowania postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1400) względem pielęgniarek i położnych bezpośrednio uczestniczących w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez „podwykonawców” świadczeniodawców posiadających umowy na ich realizację z Narodowym Funduszem Zdrowia.
W związku z powyższym Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przedstawia opinię prawną w przedmiotowej sprawie.