Zaznacz stronę

Warszawa, 11 grudnia 2020 r.

Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

 

My, polskie Pielęgniarki i Położne walczymy o zdrowie i życie Pacjentów. Dlatego nie możemy i nie będziemy milczeć wobec bezprawia, chaosu, propagandy i braku szacunku dla słabszych.

Domagamy się gwarancji bezpiecznych warunków opieki nad pacjentem.

Protestujemy przeciwko wprowadzanym bez konsultacji i wbrew środowisku pielęgniarek i położnych przepisów, które stwarzają ogromne zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

Nie zgadzamy się na nierówne traktowanie i konfliktowanie Koleżanek i Kolegów, walczących z pandemią Covid-19, ryzykujących własnym zdrowiem i życiem dla dobra pacjenta.

Nie akceptujemy niewykorzystania w pełni potencjału polskich pielęgniarek i położnych oraz zaniżania ich kompetencji. Uważamy, że każdy Polak ma prawo do opieki medycznej na wysokim poziomie.

Przedstawiliśmy Rządowi i Parlamentowi szczegółowe, merytoryczne propozycje gotowych rozwiązań. Pozostały one bez jakiejkolwiek odpowiedzi.

Wspólne stanowisko zostało również zignorowanie przez Ministra Zdrowia.

Dlatego, występując w imieniu organizacji zrzeszających pielęgniarki i położne,  oczekujemy pilnego spotkania Premiera z przedstawicielami naszego środowiska.

Kontakt do organizacji:

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

media@nipip.pl 

Wiceprezes NRPiP Mariola Łodzińska tel. 695 350 140

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

zgptpiel@gmail.com

OZZPiP

przewodniczaca@ozzpip.pl

Polskie Towarzystwo Położnych

bpieta@gpsk.am.poznan.pl

  Zofia Małas Krystyna Ptok Beata Pięta od lewej: Grażyna Wójcik, Beata Pięta, Krystyna Ptok, Zofia Małas