Zaznacz stronę

WOT ma ofertę dla pielęgniarek, położnych i studentów pielęgniarstwa i położnictwa, którzy chcą pełnić terytorialną służbę wojskową, nie rezygnując ze swojego życia zawodowego i prywatnego

Nowe możliwości i perspektywy

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym, najmłodszym rodzajem sił zbrojnych i zupełnie nowym rodzajem czynnej służby, który pozwala żołnierzowi OT godzić ją z dotychczasowym życiem zawodowym i rodzinnym, a dodatkowo wspierać i chronić swoją lokalną wspólnotę dzięki uzyskaniu nowych kompetencji. Pakiet propozycji, które mają zachęcić nas, czyli pracowników medycznych, do włożenia munduru, jest wyjątkowo atrakcyjny. Wojsko gwarantuje m.in. dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego, zwrot kosztów studiów licencjackich czy magisterskich na kierunku pielęgniarstwo, można także liczyć na świadczenia oraz ubezpieczenie zdrowotne, takie jakie obejmuje innych żołnierzy WOT.

W wojskach terytorialnych służy ok. 24 tys. żołnierzy. Niemal połowa z nich ma wykształcenie średnie, a aż 32 proc. wyższe. Ponad 40 proc. żołnierzy posiada wykształcenie techniczne. Średnia wieku to 32 lata. W WOT służbę pełni ponad 15 proc. kobiet. Formacja ma być gotowa do działań do 2025 r. i liczyć 53 tys. żołnierzy.

W Wojskach Obrony Terytorialnej docelowo służbę będzie mogło podjąć ok. 4 tys. pielęgniarek, położnych oraz pracowników medycznych. Oferta skierowana jest także do studentów – podkreśla ppłk Marek Pietrzak, rzecznik WOT. Działania umożliwiające zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych podejmujących służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej są jednym z założeń porozumienia zawartego 9 lipca 2018 r. pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ (uatrakcyjnienie oferty podjęcia częściowo odpłatnej służby, podejmowanej tylko przez osoby tym zainteresowane). Czym kusi nas WOT?

ROZWÓJ

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej kładzie duży nacisk na rozwój żołnierzy. Generał Kukuła wielokrotnie podkreślał, że stanowimy dla WOT szczególnie cenną grupę zawodową, bo w sytuacjach kryzysowych czy klęsk żywiołowych to my jesteśmy w stanie udzielić profesjonalnej pomocy medycznej. Dowództwo WOT ma zatem dla nas propozycję podjęcia nie tylko częściowo odpłatnej służby, ale też wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji. Jest to część programu rozwoju talentów i zarządzania kompetencjami żołnierzy WOT.

Umiejętności nabywane w WOT to tzw. umiejętności podwójnego zastosowania, przydatne nie tylko w wojsku. Chodzi tu np. o zdolności organizacyjne, umiejętność działania pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, adekwatne ocenianie sytuacji oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Terytorials może być skierowany na kursy i szkolenia specjalistyczne, które będą przydatne w sytuacji kryzysowej. Zdobyte kwalifikacje i uprawnienia to kapitał do wykorzystania także w przychodniach i szpitalach, z którymi jesteśmy związani zawodowo. Z jakich zatem możliwości mogą skorzystać ochotnicy, którzy zdecydują się na taką służbę?

Pakiet obejmuje m.in. kursy i szkolenia specjalistyczne, organizowane przez Wojskowe Centra Szkoleniowe, np.:

 • kurs „wkłucia doszpikowe – zaawansowane techniki ratujące życie”;
 • kurs doskonalący z zaawansowanych zabiegów ratujących życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej;
 • kurs USG FAST w urazach;
 • kurs doskonalący z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym i odzwierzęcym;
 • kurs doskonalący z zakresu polowego ratownictwa i stanów zagrażających życiu.

Możliwe jest także dofinansowanie kształcenia podyplomowego. Dotyczy to m.in.:

 • szkoleń specjalizacyjnych, szczególnie w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa operacyjnego, chirurgicznego, ratunkowego epidemiologicznego oraz w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących – dla osób pracujących w zawodzie przez co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat,
 • kursów kwalifikacyjnych, szczególnie w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa operacyjnego, chirurgicznego, ratunkowego epidemiologicznego oraz w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących – dla osób posiadających co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
 • kursów specjalistycznych z zakresu leczenia ran, pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, szczepień ochronnych, wykonywania konikopunkcji, odrobaczania odmy prężnej oraz wykonywania dojścia doszpikowego, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz terapii bólu ostrego u dorosłych,
 • kursów dokształcających – w obszarze leczenia ran bezpiecznej linii naczyniowej, warunków sanitarnych i utrzymania higieny.

Lista zachęt skierowanych do tej grupy zawodowej obejmuje też dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów licencjackich i magisterskich na kierunku pielęgniarstwo.

ŚWIADCZENIA

Ochotnicy mogą też liczyć na świadczenia oraz ubezpieczenie zdrowotne. Za każdy dzień spędzony w wojsku podczas szkolenia otrzymają 104 zł (wysokość stawki zależy od stopnia wojskowego), dodatkowo żołnierzom WOT przysługuje dodatek za gotowość bojową w wysokości 320 zł za każdy miesiąc służby. Daje to łącznie ponad 500 zł za dwa dni szkoleniowe i utrzymanie gotowości. Kwota ta nie jest opodatkowana.

Warto dodać, że pielęgniarki i pielęgniarze w WOT mogą być kierowani na kursy oficerskie lub szkolenie specjalistyczne, w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych i jednostek wojskowych, np. obsługi sprzętu mechanicznego, nurkowania itd. Takie osoby po odbyciu co najmniej trzech lat służby mogą też starać się o przyjęcie w pierwszej kolejności do zawodowej służby wojskowej.

Co zrobić, by dołączyć do WOT?

Pierwszym krokiem jest kontakt z właściwą, zgodnie z miejscem zamieszkania, Wojskową Komendą Uzupełnień (WKU), gdzie należy złożyć wniosek o powołanie do służby.

 • Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną – wcześniej warto zapoznać się z materiałami znajdującymi się na stronie WKU.
 • Wizyta w koszarach – to szansa na poznanie miejsca, gdzie będziesz pełnić służbę.
 • Skierowanie na badania do Wojskowej Komisji Lekarskiej oraz Pracowni Psychologicznej.
 • Powołanie na pierwsze szkolenie – termin jest uzgadniany z kandydatem.

Kto może dołączyć do WOT?

 • Każdy w wieku od 18. do 55. roku życia, kto nie miał wcześniej styczności z wojskiem, a przejdzie pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne.
 • Osoba posiadająca obywatelstwo polskie, zdolna fizycznie i psychicznie do pełnienia czynnej służby wojskowej, niekarana, niepełniąca innego rodzaju służby wojskowej oraz nieposiadająca przydziału kryzysowego.

Więcej szczegółów na https://terytorialsi.wp.mil.pl/chce-wstapic

INFOLINIA

Sprawy medyczne: 261 883 805, 261 883 806
Sprawy dot. powołania: 261 883 970

By wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej, nie musisz przejść żadnego szkolenia – to WOT zadba o to, by w odpowiedni sposób wykorzystać i rozwijać Twoje umiejętności jako żołnierza, ale i pielęgniarki czy położnej.

Pielęgniarka z okładki o swojej służbie w WOT

Dorota Walczewska, pielęgniarka ze Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, od roku w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej

Wojsko to moja pasja. Zaszczepił ją we mnie mój tata. Często opowiadał mi o swojej służbie, którą pełnił w latach 60. Będąc dzieckiem, zawsze chciałam być żołnierzem. Kiedy decydowałam o swojej drodze zawodowej, kobieta nie służyły w wojsku, więc wybrałam moją drugą pasję – pielęgniarstwo. Gdy pojawiła się taka możliwość, bez wahania się zdecydowałam. Służba w WOT bywa ciężka fizycznie i psychicznie, ale jest to rekompensowane poprzez doświadczenie, nowe umiejętności oraz to, że przebywa się w grupie ludzi, których łączy ten sam cel.

Służba w WOT daje ogromne możliwości rozwoju zawodowego. Jest to bardzo korzystne dla mojej pracy zawodowej, którą wykonuję nieprzerwanie od 26 lat. WOT daje możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez dofinansowanie bądź refundowanie kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych, specjalizacji dla pielęgniarek oraz studiów na kierunkach medycznych. Skorzystałam z tej możliwości i rozpoczęłam specjalizację chirurgiczną. Poza tym zdobywam nowe umiejętności, które mogę wykorzystać w życiu codziennym.