Zaznacz stronę

W dniu 17.02.21r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie Przedstawicieli NRPiP, w składzie Prezes Zofii Małas, Wiceprezes Marioli Łodzińskiej, Sekretarz Joanny Walewander z Przedstawicielami Ministerstwa – Sekretarzem Stanu Stanisławem Szwedem oraz Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Justyną Pawlak. Spotkanie poświęcone było sytuacji warunków pracy i płacy pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej, zwłaszcza w czasie trwania epidemii. Strony zgodziły się, że należy zdiagnozować obecną sytuację, jaka występuje w Domach Pomocy Społecznej. Ustalenie stanu faktycznego będzie podstawą do podjęcia kolejnych działań.