Zaznacz stronę

Już po raz piąty w Polsce osoby studiujące pielęgniarstwo oraz pielęgniarki i pielęgniarze mieli szansę ubiegać się o międzynarodową Nagrodą Pielęgniarską Królowej Szwecji, Queen Silvia Nursing Award (QSNA). Stypendium przyznawane jest w Szwecji, Finlandii, Polsce, Niemczech, Litwie oraz na Uniwersytecie w Waszyngtonie. Organizatorem QSNA w Polsce jest Fundacja Medicover.

– Rok 2020 zdominowany był przez COVID-19 i stawiał przed nami wiele wyzwań, szczególnie w opiece zdrowotnej. Dlatego, wszyscy partnerzy QSNA podjęli decyzję, aby w ramach tej wyjątkowej edycji nagrodzić pomysły, które mają na celu usprawnienie opieki zdrowotnej w czasach pandemii  – mówi Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover.

23 grudnia, w dniu urodzin JKM Królowej Szwecji Sylwii, ogłaszane są wyniki konkursu. Stypendium to 25 000 zł i udział w stażu w sektorze zdrowia i opieki u polskich i międzynarodowych partnerów.

Laureatem piątej polskiej edycji QSNA jest Radosław Romanek, pielęgniarz pracujący w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zwycięski pomysł to „Pielęgniarska opieka środowiskowa ozdrowieńców COVID-19”. Laureat chciałby stworzyć program, mający na celu monitorowanie stanu zdrowia pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia udaru mózgu, zakrzepicy oraz problemów z pamięcią krótkotrwałą. Laureat w pierwszym etapie realizacji pomysłu zakłada realizację projektu pilotażowego, polegającego na przeprowadzeniu badań wśród personelu Górnośląskiego Centrum Medycznego, we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Obie placówki deklarują wsparcie w zakresie logistycznym, organizacyjnym, a także merytoryczno-naukowym. Po realizacji fazy pilotażowej, laureat zakłada powiększenie skali osób badanych.

– COVID-19 nadal pozostaje tematem nowym. Potrzebujemy jak najwięcej informacji na jego temat. Stąd mój pomysł na monitorowanie stanu zdrowia ozdrowieńców, w szczególności pracowników medycznych. Wierzę w to, że wyniki przeprowadzonych badań dostarczą nowych danych i przyczynią się do rozwoju wiedzy, a może nawet profilaktyki w walce z następstwami COVID-19 – komentuje Radosław Romanek, laureat QSNA 2020.

– Członkowie komisji konkursowej zgodnie wybrali laureata, dostrzegając istotną potrzebę rozwoju badań naukowych na temat powikłań, jakie mogą być następstwem COVID-19. Dotychczasowa aktywność laureata potwierdza, że jest on osobą wytrwale dążącą do celu, a także posiadającą wielką pasję do wykonywanego zawodu  – mówi dr Ewa Kądalska, Krajowy Konsultant ds. Pielęgniarstwa Geriatrycznego.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to stypendium ustanowione przez Swedish Care International w 2013 r. dla studentów pielęgniarstwa oraz pielęgniarek i pielęgniarzy. Laureat inicjatywy otrzymuje stypendium oraz możliwość odbycia stażu, którego celem jest międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie opieki pielęgniarskiej, w szczególności nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję. Nagroda ma na celu podkreślenie znaczenia roli pielęgniarki i pielęgniarza, a także wspieranie kształcenia ustawicznego.

W edycji 2020, wzorem lat ubiegłych, zostały przyznane dodatkowe wyróżnienia od partnerów w Polsce.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyznała wyróżnienie oraz nagrodę w postaci tabletu dla Pani Małgorzaty Miller, studentki z Uczelni Medycznej Im. Marii Skłodowskiej-Curie W Warszawie, która zgłosiła pomysł „Koordynator rodziny ds. COVID-19”. „Pomysł doskonale wpisuje się w sytuację epidemii, uwzględniając koordynację opieki, która powinna zostać wdrożona na szeroką skalę.” – mówi Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Firma Essity, największy na świecie producent materiałów chłonnych, przyznał wyróżnienie oraz nagrodę w postaci 3500 zł dla Agnieszki Głuszczak, która zgłosiła pomysł „Działania lecznicze i pielęgnacyjne u pacjentów starszych z przewlekłymi ranami i obrzękami limfatycznymi”. „Autorka pomysłu prezentuje ciekawy sposób na pielęgnację ran, która jest niezwykle ważnym i częstym wyzwaniem w opiece nad osobami starszymi” – mówi Patryk Sucharda, Public & Regulatory Affairs Manager, Essity Poland.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Szwecji 2020 r. posiada Honorowy Patronat Ministra Zdrowia oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Partnerzy projektu:

error

Podziel się informacją z znajomymi