Zaznacz stronę

Warszawa, 4 maja 2020

COVID-19 #PomagamyRozmawiamy. 4 maja ruszyła bezpłatna pomoc psychologiczna dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i diagnostów laboratoryjnych uruchomiona przez Centrum Profilaktyki Stresu i Wypalenia Zawodowego działające w ramach Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego (IZWOZ UŁ) oraz Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego (UŁ).

Przez najbliższy miesiąc pod  numerem  telefonu + 48 513 037 964 w poniedziałki, środy, czwartki i niedziele dyżurować będą doświadczeni psycholodzy i terapeuci, którzy udzielą personelowi medycznemu interwencyjnej pomocy psychologicznej, a w razie potrzeby umówią dalszą indywidualną lub grupową konsultację psychologiczną.  W trakcie pandemii COVID-19 pracownicy zawodów medycznych m.in. lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, laboranci pracujący na pierwszej linii frontu, w bezpośrednim zagrożeniu własnego zdrowia i życia narażeni są na intensywny i długotrwały stres, wyczerpanie psychiczne, a w dalszej kolejności wypalenie zawodowe. W trybie wielogodzinnej pracy zmianowej, w dramatycznie zmieniających się warunkach, często pozbawieni właściwego sprzętu ochrony osobistej pozostawieni są sami sobie. Zmagają się nie tylko z wirusem, ale również z olbrzymim napięciem psychicznym, bez jakiejkolwiek systemowej pomocy psychologicznej  oferowanej lekarzom, pielęgniarkom czy ratownikom. W mediach regularnie pojawiają się materiały obrazujące dramatyczną sytuację medyków, wiele wypowiedzi lekarzy czy pielęgniarek świadczy o tym, że są na skraju załamania nerwowego.

Dotychczas wiele firm przekazało pomoc rzeczową lub finansową szpitalom lub personelowi medycznemu. My inicjując akcję #PomagamyRozmawiamy chcemy podzielić się swoim doświadczeniem i ekspertyzą psychologiczną,  oferować realną pomoc wszystkim walczącym na pierwszej linii frontu pandemii COVID-19. Indywidualna rozmowa oraz zaproponowanie adekwatnych w danym przypadku metod dalszej pracy służyć mają przede wszystkim redukcji napięcia i stresu oraz lepszemu radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami trudnymi.  Pozwolą również zwiększyć efektywności pracy, co ma szczególne znaczenie przy niedoborach kadrowych dotyczących w zasadzie wszystkich zawodów medycznych” mówi Krzysztof Kaluta, Kierownik Centrum Profilaktyki Stresu i Wypalenia Zawodowego Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, pomysłodawca akcji pomocowej             # PomagamyRozmawiamy.

„Wydział medyczny Uczelni Łazarskiego aktywnie włączył się w pomoc szpitalom już na początku panedemii COVID-19. Przekazaliśmy respiratory, monitory, defibrylatory, pompy infuzyjne, rękawiczki, maseczki i płyny dezynfekcyjne.  Obecnie według naszej najlepszej wiedzy sytuacja w zakresie dostępności środków zabezpieczenia osobistego jest już dużo lepsza, nie ma natomiast dostępnego wsparcia psychologicznego dla personelu medycznego. Stąd też zrodziła się koncepcja akcji pomocowej #PomagamyRozmawiamy.  Na wydziale medycznym uczelni zatrudniamy wielu znakomitych ekspertów w tym psychologów, którzy nieodpłatnie chcą udzielać interwencyjnej pomocy psychologicznej  pracownikom zawodów medycznych. W ten sposób uczestniczymy w walce z pandemią”  – dodaje Paweł Olszewski, Dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego.

Z pomocy psychologicznej można skorzystać  pod telefonem + 48 513 037 964 w poniedziałki  w godzinach 15.30- 19.30 oraz środy, czwartki i niedziele w godzinach  15.30- 17.00. Akcja #PomagamyRozmawiamy będzie trwała przez najbliższy miesiąc począwszy od 4 maja do 4 czerwca 2020.

Zakres wsparcia i pomocy psychologicznej dla personelu medycznego w aktualnej sytuacji kryzysowej związanej z pandemią COVID-19 obejmuje:

  • Stres, lęk, napady paniki (nerwica lękowa) – u siebie oraz u swoich pracowników
  • Trudne i stresujące sytuacje związane z rozmową z pacjentem i z jego rodziną
  • Trudne relacje i konflikty w miejscu pracy (szpital, oddział, zespół terapeutyczny)
  • Napięcia, stres i trudne relacje w domu występujące w okresie pandemii
  • Stany depresyjne i obniżonego nastroju
  • Silny stres, stany wyczerpania, przemęczenia – jak odreagować stres i napięcie, zadbać o balans energetyczny, szybką regeneracje psychiczną i fizjologiczną oraz wyciszenie w sytuacji kryzysowej.

Dyżur na infolinii pełnić będą doświadczeni psycholodzy i terapeuci związani z Wydziałem Medycznym Uczelni Łazarskiego oraz Centrum Profilaktyki Stresu i Wypalenia Zawodowego. Ich biogramy dostępne są na stronie https://izwoz.lazarski.pl/centrum-profilaktyki-stresu-i-wypalenia-zawodowego/pomagamyrozmawiamy/

 —————————-

Kontakt dla mediów:

Izabella Dessoulavy-Gładysz

Dyrektor Zarządzający, tel. +48 600 006 640

Value Communications

www.valuecomms.pl

error

Podziel się informacją z znajomymi