Zaznacz stronę

– Czekałyśmy na te przepisy – podkreśla Zofia Małas, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. –Wprowadzenie takiej oddzielnie finansowanej porady dla pielęgniarek zostało zapisane w porozumieniu z ministrem zdrowia podpisanym w lipcu ubiegłego roku. – Takie odrębne świadczenie powinno zwiększyć samodzielność i niezależność pielęgniarek, bo będą mogły udzielać samodzielnie porad, ale także same ordynować niektóre leki i wyroby medyczne oraz wypisywać recepty, a Narodowy Fundusz Zdrowia za to odrębnie zapłaci.

Małas podkreśla, że ukazał się na razie projekt porady pielęgniarskiej dotyczący świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli realizowanych w przychodniach specjalistycznych. – Czekamy jeszcze na drugie rozporządzenie, w którym będą podane zasady realizowania porady pielęgniarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej – dodała.