Menu

Dzisiaj, 13 lutego w Chełmie rozpoczęła się kolejna edycja konferencji z cyklu „Postępowanie z raną przewlekłą”. Organizatorem konferencji jest wydawnictwo Evereth Publishing a Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych już po raz kolejny objęła to wydarzenie patronatem.

Postępowanie z raną przewlekłą to cykl jednodniowych konferencji naukowo-szkoleniowych dla pielęgniarek. Każda z konferencji gromadzi średnio 180-400 osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy w zakresie zaopatrywania trudno gojących się ran.

„Pielęgniarki bardzo chętnie uczestniczą w konferencjach wydawnictwa Evereth, ponieważ doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że ciągłe podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy jest podstawą wykonywania naszego zawodu. A zdobyte wysoko specjalistyczne umiejętności przekładają się bezpośrednio na poziom naszej opieki nad pacjentem”.– mówi uczestnicząca w konferencji Skarbnik NRPiP Danuta Adamek.

 Kolejne konferencje z cyklu „Postępowanie z raną przewlekłą” odbędą się w 9 miastach Polski. Szczegóły na stronie: http://postepowaniezrana.pl/o-cyklu/

MM