Zaznacz stronę

W związku z informacją przesłaną przez MZ, dotyczącą stosowania przez uprawnione położne nieaktualnego wzoru zaświadczenia uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką,
NIPiP przypomina, że wydanie zaświadczeń niezgodnych z obowiązującym wzorem oznacza konieczność ponownego wystąpienia przez wnioskujących o zaświadczenie w placówce opieki zdrowotnej ze względu na odmowę jego przyjęcia przez organ właściwy prowadzący postępowanie o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe).

Nowy wzór obowiązuje od dnia 30 listopada 2019. Możne go pobrać tutaj.

 

 

.