Zaznacz stronę

Dział obsługi prawnejDział obsługi prawnej

Przemysław Ośka – p.oska@nipip.pl

Czy pielęgniarka posiada uprawnienia po ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego do przygotowania mieszaniny w workach typu RTU poprzez aktywację i ich uzupełnienie, czyli dodanie witamin, pierwiastków śladowych, elektrolitów lub leków, w odpowiedniej kolejności zgodnie z instrukcją producenta, zleceniem lekarza, a także określonymi standardami w tym zakresie?

Odpowiedzi Pani dr hab. prof. UJ Marii Kózka Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa oraz dr hab. n. med. Stanisława Kłęka Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.

Opinia prawna w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wpływają liczne pisma dotyczące odmowy stosowania postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1400)...