Zaznacz stronę

Dział obsługi prawnejDział obsługi prawnej

Przemysław Ośka – p.oska@nipip.pl

Od kiedy obowiązuje nowa dyrektywa 2005/36/WE?

Zgodnie z art. 249 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską dyrektywy wiążą wszystkie Państwa Członkowskie, do których są kierowane, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawiają jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków. Oznacza...

Informacja dotycząca możliwości uznania kwalifikacji zawodowych za granicą osób, nie spełniających minimalnych wymogów w zakresie kształcenia oraz nie legitymujących się odpowiednim doświadczeniem zawodowym

Treść pytania nadesłanego do NIPiP: Jestem na rencie i pracuje dorywczo, czyli nie spełniam warunku stażu pracy 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat? i zamyka mi się drogę do emigracji zawodowej !!! Odpowiedź NIPiP: Szanowna Pani, W odpowiedzi na zapytanie dotyczące...

Termin wejścia w życie zmian zasad uznawania kwalifikacji zawodowych:

Dyrektywa Unii Europejskiej jest specyficznym aktem prawnym. Nie jest to dokument, na który można powoływać się bezpośrednio w kontaktach z danym organem w państwie członkowskim. Dopiero implementacja dyrektywy za pomocą ustawy daje możliwość jej stosowania. Organy...