Zaznacz stronę

Uchwały Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 7  I Nadzwyczajnego  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 5 czerwca  2019 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Uchwała nr 7  I Nadzwyczajnego  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 5 czerwca  2019 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej...

Uchwała nr 5 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca  2019 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane

Uchwała nr 5 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca  2019 r.  w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane   Na podstawie art.15 ust. 2...

Uchwała Nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Uchwała Nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r.   w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału   Na...

Uchwała nr 14 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz liczby zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała nr 14 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i...

Uchwała nr 6 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz liczby zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała nr 6 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz liczby zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej   Na podstawie art. 20...

Uchwała nr 3 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych za działalność w VI kadencji, za lata 2011 – 2015

Uchwała nr 3 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych za działalność w VI kadencji, za lata 2011 - 2015   Na podstawie art. 20 pkt 12 ustawy z dnia 1 lipca...