Zaznacz stronę

Uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 389/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmiany do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą nr 304/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 317/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 333/VII/2018 z dnia 12 września 2018r., zmienionej uchwała Nr 342/VII/2018 z dnia  6 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 389/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmiany do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających...

Uchwała Nr 389/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmiany do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą nr 304/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 317/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 333/VII/2018 z dnia 12 września 2018r., zmienionej uchwała Nr 342/VII/2018 z dnia  6 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 389/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmiany do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających...

Uchwała Nr 388/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca  2019 r. w sprawie  ustalenia terminu VIII  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 388/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca  2019 r. w sprawie  ustalenia terminu VIII  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i...

Uchwała Nr 387/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r.   w sprawie zmiany Uchwały Nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego

Uchwała Nr 387/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r.   w sprawie zmiany Uchwały Nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego Na podstawie art. 22 ust. 1...

Uchwała Nr 382/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca  2020 r.   w sprawie ustalenia Standardu opieki pielęgniarskiej w pielęgniarstwie nefrologicznym dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie dializoterapii

Uchwała Nr 382/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca  2020 r.   w sprawie ustalenia Standardu opieki pielęgniarskiej w pielęgniarstwie nefrologicznym dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie dializoterapii Na podstawie...

Uchwała nr 381/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 110/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia ramowych wzorów wniosków o wpis do rejestru oraz wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz wykaz danych objętych rejestrem

Uchwała nr 381/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 110/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia ramowych wzorów wniosków o wpis do rejestru oraz...

Uchwała Nr 379/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 grudnia 2019 r.   w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2020

Uchwała Nr 379/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 grudnia 2019 r.   w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych...

 Uchwała Nr 355/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 343/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r.  w sprawie ustalenia terminu I Nadzwyczajnego  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

 Uchwała Nr 355/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 343/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r.  w sprawie ustalenia terminu I Nadzwyczajnego  Krajowego Zjazdu...

Uchwała nr 354/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 310/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów

Uchwała nr 354/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 310/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia...

Uchwała Nr 347/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie planów pracy na rok 2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Komisji i Zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 347/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie planów pracy na rok 2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Komisji i Zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie...

Uchwała Nr 344/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

Uchwała Nr 344/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia  2018 r.   w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji   Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca...

Uchwała Nr 342/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą nr 304/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 317/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 333/VII/2018 z dnia 12 września 2018r.

Uchwała Nr 342/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  6 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów...

Uchwała Nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.

Uchwała Nr  341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z  dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania...

Uchwała Nr 339/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2019

Uchwała Nr 339/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze...

Uchwała Nr 334/VII/2018 NRPiP z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 roku zmieniona uchwałą nr 272/VII/2017 NRPiP z dnia 13.09.2017r.

Uchwała Nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez...

Uchwała Nr 333/VII/2018 NRPiP z dnia  12 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą nr 304/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 317/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018r.

Uchwała Nr 333/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  12 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie...

Uchwała nr 332/VII/2018 Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Uchwała nr 332/VII/2018 Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji   Na...

Uchwała Nr 331/VII/2018  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 331/VII/2018  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego   Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca...

Uchwała Nr 317/VII/2018 NRPiP z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą nr 304/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018r.

Uchwała Nr 317/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 r.   w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i...

Uchwała Nr 313/VII/2018 NRPIP z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie składu Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 313/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie składu Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Na...

Uchwała Nr 306/VII/2018 NRPiP z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie utrzymania profilu praktycznego na studiach pierwszego stopnia i studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i na kierunku położnictwo

Uchwała Nr 306/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie utrzymania profilu praktycznego na studiach pierwszego stopnia i studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i na kierunku położnictwo Na podstawie art. 4 ust. 1...

Uchwała Nr  303/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 270/VII/2017 z dnia 13 września 2017r. w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Uchwała Nr  303/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 270/VII/2017 z dnia 13 września 2017r. w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia...

Uchwała Nr 302/VII/2017  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 302/VII/2017  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych   Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca...

Uchwała Nr 301/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 269/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów.

Uchwała Nr 301/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 269/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy...

Uchwała Nr 276/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2018 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 276/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2018 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru...

Uchwała Nr 289/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 289/VII/2017  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r.  w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011...

Uchwała Nr 288/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 182/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Uchwała Nr 288/VII/2017  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  13 września 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 182/VI/2014  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 czerwca 2014r. w  sprawie delegowania przedstawicieli samorządu...

Uchwała Nr 287/VII/2017 NRPiP z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 82/VII/2016 NRPiP z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie poddruków zaświadczeń o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego i zaświadczeń o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki/położnej przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Uchwała Nr 287/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 82/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie poddruków zaświadczeń o kwalifikacjach do wykonywania zawodu...

Uchwała Nr 285/VII/2017 NRPiP z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego organizowanego przez Promocję i Zdrowie sp. z o.o.

Uchwała Nr 285/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa...

Uchwała Nr 284 /VII/2017 NRPiP z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego

 Uchwała Nr 284 /VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r.  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i...

Uchwała Nr 283/VII/2017 NRPiP z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu specjalistycznego w dziedzinie leczenia ran dla położnych organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Słupsku.

Uchwała Nr 283/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu specjalistycznego w dziedzinie leczenia ran dla położnych...

Uchwała Nr 282/VII/2017 NRPiP z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego organizowanego przez Promocję i Zdrowie sp. z o.o.

Uchwała Nr 282/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego...

Uchwała Nr 281/VII/2017 NRPiP z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki organizowanego przez Promocję i Zdrowie sp. z o.o.

Uchwała Nr 281/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i...

Uchwała Nr 280/VII/2017 NRPiP z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego organizowanego przez Promocję i Zdrowie sp. z o.o.

Uchwała Nr 280/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r.  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego...

Uchwała Nr 279/VII/2017 NRPiP z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej organizowanego przez Promocję i Zdrowie sp. z o.o.

Uchwała Nr 279/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki...

Uchwała Nr 272 /VII/2017 NRPiP z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 NRPiP z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku

Uchwała Nr 272 /VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r.  w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez...

Uchwała Nr 270/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Uchwała Nr 270/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie...

Uchwała nr 269/VII/2017 NRPiP z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów

Uchwała nr 269/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu...

Uchwała Nr 268/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych

  Uchwała Nr 268/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 czerwca 2017 r.   w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i...

Uchwała Nr 266/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 727/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek  i Położnych z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli NRPiP do składu zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, zmienionej Uchwałą Nr 235/VII/2017 r. Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r.

Uchwała Nr 266/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 czerwca 2017 r.   w sprawie zmiany uchwały Nr 727/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek  i Położnych z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli NRPiP do składu...

Uchwała Nr 237/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie kandydata Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 237/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie kandydata Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych   Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia...

Uchwała nr 236/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” oraz wprowadzenia regulaminu działania i zadań Rady Programowej oraz Kolegium Redakcyjnego „Magazynu Pielęgniarki i Położnej”

Uchwała nr 236/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej „Magazynu Pielęgniarki i Położnej" oraz wprowadzenia regulaminu działania i zadań Rady Programowej oraz Kolegium Redakcyjnego „Magazynu...

Uchwała Nr 235/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 727/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli NRPiP do składu zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

Uchwała Nr 235/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 727/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli NRPiP do składu zespołu do...

Uchwała Nr 234/VII/2017 NRPiP z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 roku

Uchwała Nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r.  w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia...

Uchwała Nr 231/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 231/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o...

Uchwała Nr 208/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do komisji przetargowej dotyczącej wyboru organizatorów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 208/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do komisji przetargowej dotyczącej wyboru organizatorów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i...

Uchwała nr 205/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów

Uchwała nr 205/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu...

Uchwała Nr 204/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie negocjowania warunków umów na zadania przejęte od administracji państwowej w ramach środków budżetu państwa

Uchwała Nr 204/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie negocjowania warunków umów na zadania przejęte od administracji państwowej w ramach środków budżetu państwa Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 6 i 9 w związku z art. 91...

Uchwała Nr 201/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie planów pracy na rok 2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Komisji i Zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 201/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie planów pracy na rok 2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Komisji i Zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych Na...

Uchwała Nr 199/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a także wzoru zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej

Uchwała Nr 199/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzającego posiadanie formalnych...

Uchwała Nr 198/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie typowania przedstawicieli NRPiP do udziału w pracach Zespołu ds. ewaluacji programów kształcenia szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych

Uchwała Nr 198/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie typowania przedstawicieli NRPiP do udziału w pracach Zespołu ds. ewaluacji programów kształcenia szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów...

Uchwała Nr 197/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przedstawicieli NRPiP do udziału w pracach Zespołu ds. ewaluacji programów kształcenia szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych

Uchwała Nr 197/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przedstawicieli NRPiP do udziału w pracach Zespołu ds. ewaluacji programów kształcenia szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów...

Uchwała Nr 196/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2017 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 196/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2017 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru...

Uchwała Nr 165/VII/2016 NRPiP z 8.12.2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2017

Uchwała Nr 165/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze...

Uchwała Nr 148/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 560/VIP/2013 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany załączników do uchwały nr 55/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ramowych wzorów wniosków o wpis, zmianę i wykreślenie grupowej praktyki i indywidualnej praktyki dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz uchwały nr 55/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ramowych wzorów wniosków o wpis, zmianę i wykreślenie grupowej praktyki i indywidualnej praktyki dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Uchwała Nr 148/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 560/VIP/2013 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany załączników do uchwały nr 55/VI/2012...

Uchwała Nr 147/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 381/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 147/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 381/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania...

Uchwała nr 146/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 194/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 48/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie procedury kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe rady pielęgniarek i położnych zmienionej Uchwałą Nr 171/VI/2014 NRPiP z dnia 19 marca 2014 roku

Uchwała nr 146/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 194/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały nr...

Uchwała Nr 145/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli NRPiP i powołania ekspertów do współpracy z Zespołem do spraw opracowania strategii-modelu rozwoju pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

Uchwała Nr 145/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli NRPiP i powołania ekspertów do współpracy z Zespołem do spraw opracowania strategii-modelu rozwoju pielęgniarstwa środowiska nauczania i...

Uchwała Nr 144/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 218/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Uchwała Nr 144/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 218/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i...