Zaznacz stronę

Uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 545/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 408/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zaliczenia pielęgniarkom i położnym okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, na poczet całości lub części okresu przeszkolenia po przerwie w wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Pobierz uchwała nr 545

Uchwała nr 542/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 425/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 408/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zaliczenia pielęgniarkom i położnych okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, na poczet całości lub części okresu przeszkolenia po przerwie w wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz załącznika do przedmiotowej uchwały

Pobierz uchwała nr 542

Uchwała nr 540/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2A i nr 2B do uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzenia i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskich wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej zmienionej uchwałą nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. oraz uchwała nr 413/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. oraz uchwałą nr 434/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2021 r. oraz uchwałą nr 472/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2021 r.

Pobierz uchwała nr 540 Pobierz załącznik nr 1 uchwały nr 540 Pobierz załącznik nr 2 uchwały nr 540

Uchwała nr 529/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą nr 304/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018 r. oraz zmienionej uchwałą nr 317/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 r. oraz zmienionej uchwałą nr 333/VII/2018 r. oraz zmienionej uchwałą nr 342/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r.

Pobierz uchwała nr 529

Uchwała nr 484/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi.

Uchwała Nr 484/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 września 2021 r.   w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową...

Uchwała nr 483/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 136/VI/2013 NRPiP z dnia 4 grudnia 2013 r. zmienionej uchwałą 176/VI/2014 z dnia 19 marca 2014 r. dotyczącej katalogu czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego u osoby chorej i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki

Uchwała Nr 483/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 września 2021 r.   w sprawie zmiany uchwały nr 136/VI/2013 NRPiP z 4 grudnia 2013 r. zmienionej uchwałą 176/VI/2014 z 19 marca 2014 r. dotyczącej katalogu czynności wykonywanych przez...

Uchwała Nr 479/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia wotum nieufności Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wobec Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego

Uchwała Nr 479/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia wotum nieufności Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wobec Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego   Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 9...

Uchwała Nr 477/VII/2021 NRPiP z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do rady społecznej Ośrodka Diagnostyczno – Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku

Uchwała Nr 477/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do rady społecznej Ośrodka Diagnostyczno – Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w...

Uchwała Nr 473/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Wykonanie badania spirometrycznego organizowanego przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 473/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2021 r.   w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Wykonanie badania spirometrycznego organizowanego...

Uchwała Nr 472/VII/2021 NRPiP z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2A i nr 2B do uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej zmienionej uchwałą nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr 413/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. oraz uchwałą nr 434/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2021 r.

Uchwała Nr 472/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2A i nr 2B do uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego...

Uchwała Nr 459/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2021 r.   w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo operacyjne organizowanego przez Beskidzką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 459/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2021 r.   w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo operacyjne...

Uchwała Nr 449/VII/2021 NRPiP z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych ds. opracowania standardu kwalifikacji zawodowych pielęgniarki oraz standardu kwalifikacji zawodowych położnej

Uchwała Nr 449/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych ds. opracowania standardu kwalifikacji zawodowych pielęgniarki oraz standardu kwalifikacji zawodowych...

Uchwała Nr 434/VII/2021 NRPiP z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej zmienionej uchwałą nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr 413/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r.

Uchwała Nr 434/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania...

Uchwała Nr 425/VII/2020 NRPiP z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 408/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zaliczenia pielęgniarkom i położnym okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, na poczet całości lub części okresu przeszkolenia po przerwie w wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz załącznika do przedmiotowej uchwały Uchylona

Uchylono Link do ustawy uchylającej 

Uchwała Nr 424/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 424/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego   Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9...

Uchwała Nr 419/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wydawnictwem Naukowym PWN SA o świadczenie usług i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla okręgowych izb pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 419/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wydawnictwem Naukowym PWN SA o świadczenie usług i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla okręgowych izb...

Uchwała Nr 414/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 414/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego   Na podstawie...

Uchwała Nr 413/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. zmienionej uchwałą nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.

Uchwała Nr 413/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. zmienionej uchwałą nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i...

Uchwała Nr 409/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację postanowień porozumienia zawartego z Ministrem Zdrowia i Ministrem Cyfryzacji dotyczącego opracowania rozwiązania umożliwiającego korzystanie przez pielęgniarki i położne obywateli Polski z publicznej aplikacji mobilnej „mObywatel” dla celu prezentacji mobilnego Prawa Wykonywania Zawodu

Uchwała Nr 409/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację postanowień porozumienia zawartego z Ministrem Zdrowia i Ministrem Cyfryzacji dotyczącego opracowania rozwiązania umożliwiającego...

Uchwała Nr 407/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. zmienionej uchwałą nr 387/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego

Uchwała Nr 407/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. zmienionej uchwałą nr 387/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i...

Uchwała Nr 406/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. zmienionej uchwałą nr 388/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 406/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. zmienionej uchwałą nr 388/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i...

Uchwała Nr 389/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmiany do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą nr 304/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 317/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 333/VII/2018 z dnia 12 września 2018r., zmienionej uchwała Nr 342/VII/2018 z dnia  6 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 389/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmiany do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających...

Uchwała Nr 389/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmiany do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą nr 304/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 317/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 333/VII/2018 z dnia 12 września 2018r., zmienionej uchwała Nr 342/VII/2018 z dnia  6 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 389/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmiany do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających...

Uchwała Nr 388/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca  2019 r. w sprawie  ustalenia terminu VIII  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 388/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca  2019 r. w sprawie  ustalenia terminu VIII  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i...

Uchwała Nr 387/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r.   w sprawie zmiany Uchwały Nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego

Uchwała Nr 387/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r.   w sprawie zmiany Uchwały Nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego Na podstawie art. 22 ust. 1...

Uchwała Nr 382/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca  2020 r.   w sprawie ustalenia Standardu opieki pielęgniarskiej w pielęgniarstwie nefrologicznym dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie dializoterapii

Uchwała Nr 382/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca  2020 r.   w sprawie ustalenia Standardu opieki pielęgniarskiej w pielęgniarstwie nefrologicznym dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie dializoterapii Na podstawie...

Uchwała nr 381/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 110/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia ramowych wzorów wniosków o wpis do rejestru oraz wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz wykaz danych objętych rejestrem

Uchwała nr 381/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 110/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia ramowych wzorów wniosków o wpis do rejestru oraz...

Uchwała Nr 379/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 grudnia 2019 r.   w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2020

Uchwała Nr 379/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 grudnia 2019 r.   w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych...

 Uchwała Nr 355/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 343/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r.  w sprawie ustalenia terminu I Nadzwyczajnego  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

 Uchwała Nr 355/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 343/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r.  w sprawie ustalenia terminu I Nadzwyczajnego  Krajowego Zjazdu...

Uchwała nr 354/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 310/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów

Uchwała nr 354/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 310/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia...

Uchwała Nr 347/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie planów pracy na rok 2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Komisji i Zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 347/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie planów pracy na rok 2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Komisji i Zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie...

Uchwała Nr 342/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą nr 304/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 317/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 333/VII/2018 z dnia 12 września 2018r.

Uchwała Nr 342/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  6 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów...

Uchwała Nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.

Uchwała Nr  341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z  dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania...

Uchwała Nr 339/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2019

Uchwała Nr 339/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze...

Uchwała Nr 334/VII/2018 NRPiP z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 roku zmieniona uchwałą nr 272/VII/2017 NRPiP z dnia 13.09.2017r.

Uchwała Nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez...

Uchwała Nr 333/VII/2018 NRPiP z dnia  12 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą nr 304/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 317/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018r.

Uchwała Nr 333/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  12 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie...

Uchwała nr 332/VII/2018 Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Uchwała nr 332/VII/2018 Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji   Na...

Uchwała Nr 317/VII/2018 NRPiP z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą nr 304/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018r.

Uchwała Nr 317/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 r.   w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i...

Uchwała Nr 313/VII/2018 NRPIP z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie składu Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 313/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie składu Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Na...

Uchwała Nr  303/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 270/VII/2017 z dnia 13 września 2017r. w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Uchwała Nr  303/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 270/VII/2017 z dnia 13 września 2017r. w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia...

Uchwała Nr 301/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 269/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów.

Uchwała Nr 301/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 269/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy...

Uchwała Nr 276/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2018 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 276/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2018 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru...

Uchwała Nr 288/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 182/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Uchwała Nr 288/VII/2017  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  13 września 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 182/VI/2014  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 czerwca 2014r. w  sprawie delegowania przedstawicieli samorządu...