Menu

Uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 91/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie planów pracy na rok 2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Komisji i Zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 91/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie planów pracy na rok 2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Komisji i Zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych  ...

Uchwała Nr 90/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 379/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do opracowania projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Uchwała Nr 90/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 379/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i...

Uchwała Nr 89/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie objęcia w roku jubileuszowym XXV-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych honorowym patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uroczystych obchodów jubileuszy w okręgowych izbach pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 89/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie objęcia w roku jubileuszowym XXV-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych honorowym patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uroczystych obchodów...

Uchwała Nr 85/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie delegowania w charakterze obserwatora przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 85/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie delegowania w charakterze obserwatora przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Narodowego Funduszu Zdrowia   Na...

Uchwała Nr 82/VII/2016 NRPiP z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie poddruków zaświadczeń o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego i zaświadczeń o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykopywania zawodu pielęgniarki/położnej przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Uchwała Nr 82/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r.  w sprawie poddruków zaświadczeń o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego i zaświadczeń o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykopywania...

Uchwała Nr 79/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w wprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 79/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w wprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady...

Uchwała Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających...

Uchwała Nr 75/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 75/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady...

Uchwała Nr 73/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o zbadanie zgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Uchwała Nr 73/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o zbadanie zgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z...

Uchwała Nr 12/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2016

Uchwała Nr 12/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze...

Uchwała Nr 11/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji przetargowej do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym wyboru organizatorów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 11/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji przetargowej do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym wyboru organizatorów szkoleń...