Zaznacz stronę

Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 2079/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami o ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim obszarze działania

Uchwała Nr 2079/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 czerwca 2022 r.  w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcamio...

Uchwały nr 2056/VIIP/2022 – 2074/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

uchwała nr 2056 uchwała nr 2057 uchwała nr 2058 uchwała nr 2059 uchwała nr 2060 uchwała nr 2061 uchwała nr 2062 uchwała nr 2063 uchwała nr 2064 uchwała nr 2065 uchwała nr 2066 uchwała nr 2067 uchwała nr 2068 uchwała nr 2069 uchwała nr 2070 uchwała nr 2071 uchwała nr...

Uchwały nr 2031/VIIP/2022 – 2055/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Połoznych z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wpisu / zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowych pielęgniarek i położnych

uchwała nr 2031 uchwała nr 2032 uchwała nr 2033 uchwała nr 2034 uchwała nr 2035 uchwała nr 2036 uchwała nr 2037 uchwała nr 2038 uchwała nr 2039 uchwała nr 2040 uchwała nr 2041 uchwała nr 2042 uchwała nr 2043 uchwała nr 2044 uchwała nr 2045 uchwała nr 2046 uchwała nr...

Uchwały nr 1999/VIIP/2022 – 2012/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wpisu / zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Pobierz uchwała nr 1999 Pobierz uchwała nr 2000 Pobierz uchwała nr 2001 Pobierz uchwała nr 2002 Pobierz uchwała nr 2003 Pobierz uchwała nr 2004 Pobierz chwała nr 2005 Pobierz uchwała nr 2006 Pobierz uchwała nr 2007 Pobierz uchwała nr 2008 Pobierz uchwała nr 2009...

Uchwała Nr 1979/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r.  w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Uchwała Nr 1979/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r.   w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez...

Uchwała Nr 1976/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne (program przeznaczony dla pielęgniarek) organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Uchwała Nr 1976/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r.                                                                                                           w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów...

Uchwała Nr 1975/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r. sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne (program przeznaczony dla pielęgniarek) organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Uchwała Nr 1975/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych                                                                                                     z dnia 11 stycznia 2022 r.                                                                 ...

Uchwała Nr 1972/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu dokształcającego Cewnikowanie pęcherza moczowego organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie.

Uchwała Nr 1972/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu dokształcającego Cewnikowanie pęcherza moczowego...

Uchwały nr od 1944/VIIP/2021 do 1958/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wpisu / zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 1944 Uchwała Nr 1945 Uchwała Nr 1946 Uchwała nr 1947 Uchwała Nr 1948 Uchwała Nr 1949 Uchwała Nr 1950 Uchwała Nr 1951 Uchwała nr 1952 Uchwała Nr 1953 Uchwała Nr 1954 Uchwała Nr 1955 Uchwała Nr 1956 Uchwała nr 1957 Uchwała Nr...

Uchwała Nr 1930/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie

Uchwała Nr 1930/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową...

Uchwała 1925/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych do opracowania Standardów Zawodowych w Opiece Psychiatrycznej

Uchwała Nr 1925/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych do opracowania Standardów  Zawodowych w Opiece Psychiatrycznej Na podstawie art. 21 ust. 4...

Uchwała 1924/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 1924/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Ośrodek...

Uchwała Nr 1911/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 1911/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 maja 2021 r.   w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową...

Uchwała Nr 1893/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 marca 2021 r.   w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Uchwała Nr 1893/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 marca 2021 r.   w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową...

Uchwała 1878/VIIP/2021 – w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami o ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim obszarze działania

Uchwała Nr 1878/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 lutego 2021 r.                                                                                      w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad...

Uchwała 1877/VIIP/2021 – w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej oraz wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia

Uchwała Nr 1877/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany...

Uchwała 1876/VIIP/2021 – w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2021

Uchwała Nr 1876/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i...

Uchwała Nr 1874/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 stycznia 2021 r.   w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo epidemiologiczne organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Uchwała Nr 1874/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 stycznia 2021 r.   w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo epidemiologiczne...

Uchwała Nr 1873/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 stycznia 2021 r.   w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo operacyjne (program przeznaczony dla położnych) organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

   Uchwała Nr 1873/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 stycznia 2021 r.   w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo operacyjne (program...

Uchwała Nr 1872/VII/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku

Uchwała Nr 1872/VII/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania...

Uchwała Nr 1868/VIIP/2020 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 listopada 2020 r.   w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 1868/VIIP/2020 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 listopada 2020 r.   w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego   Na podstawie art. 21...

Uchwała Nr 1867/VIIP/2020 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 listopada 2020 r.   w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 1867/VIIP/2020 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 listopada 2020 r.   w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego   Na podstawie art. 21...

Uchwała Nr 1860/VIIP/2020 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 października 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 395/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wpisu danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 1860/VIIP/2020 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 października 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 395/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wpisu...

Uchwała Nr 1827/VIIP/2020 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 1827/VIIP/2020 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust....

Uchwała Nr 1795/VIIP/2020 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami o ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim obszarze działania

Uchwała Nr 1795/VIIP/2020 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami o...

Uchwała Nr 1767/VIIP/2020 Prezydium Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 lutego 2020 r.   w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych o ogólnopolskim obszarze działania

Uchwała Nr 1767/VIIP/2020 Prezydium Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 lutego 2020 r.   w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych o ogólnopolskim obszarze działania Na podstawie...

Uchwała Nr 1715/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej

Uchwała Nr 1715/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Minister...

Uchwała Nr  1679/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  15 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniona uchwałą nr 272/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017r. oraz zmieniona uchwałą nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018r. oraz zmieniona uchwałą nr 1616/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  9 lipca 2019 r.

Uchwała Nr  1679/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  15 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do...

Uchwała Nr 1660/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Uchwała Nr 1660/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania   Na...

Uchwała Nr 1604/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 czerwca 2019 r.   w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Ochrona zdrowia pracujących organizowanego przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych.

 Uchwała Nr 1604/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 czerwca 2019 r.   w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Ochrona zdrowia pracujących...

Uchwała Nr 1603/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo rodzinne organizowanego przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Uchwała Nr 1603/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo rodzinne organizowanego...

Uchwała Nr 1600/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej.

Uchwała Nr 1600/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej.   Na...

Uchwała Nr 1595/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Uchwała Nr 1595/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania   Na podstawie...

Uchwała Nr 1579/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo internistyczne organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu.

  Uchwała Nr 1579/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo...

Uchwała Nr 1572/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Uchwała Nr 1572/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania   Na podstawie...

Uchwała Nr 1571/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1347/VIIP/2018 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 1571/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1347/VIIP/2018 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela...