Zaznacz stronę

Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 1257/VIIP/2018 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 1257/VIIP/2018 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego   Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1...

Uchwała Nr 1250/VIIP/2018 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 1250/VIIP/2018 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego   Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1...

Uchwała Nr 1181/VIIP/2018 Prezydium NRPiP z dnia 10.04.2018 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo chirurgiczne organizowanego przez Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie.

Uchwała Nr 1181/VIIP/2018 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 kwietnia 2018 r.  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo chirurgiczne...

Uchwała Nr 1180/VIIP/2018 Prezydium NRPiP z dnia 10.04.2018 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo rodzinne organizowanego przez Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie.

Uchwała Nr 1180/VIIP/2018 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo rodzinne...

Uchwała Nr 1131/VIIP/2018 Prezydium NRPiP z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania ekspertów do współpracy z Zespołem ds. opieki długoterminowej i paliatywnej oraz z Zespołem ds. podstawowej opieki zdrowotnej przy NRPiP do opracowania procedury świadczenia gwarantowanego „Leczenie ran przewlekłych” dla pielęgniarek

Uchwała Nr 1131/VIIP/2018 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania ekspertów do współpracy z Zespołem ds. opieki długoterminowej i paliatywnej oraz z Zespołem ds. podstawowej opieki zdrowotnej przy NRPiP do...

Uchwała Nr 1127/VIIP/2018 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 1127/VIIP/2018 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2018 r.  w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego   Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1...

Uchwała Nr 1094/VIIP/2018 Prezydium NRPiP z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2018

Uchwała Nr 1094/VIIP/2018 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i...

Uchwała Nr 1044 /VIIP/2018 Prezydium NRPiP z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

Uchwała Nr 1044 /VIIP/2018 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 stycznia 2018 r.  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne...

Uchwała Nr 909/VIIP/2017   Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 października 2017 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Uchwała Nr 909/VIIP/2017   Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 października 2017 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania   Na...

Uchwała Nr 880/VIIP/2017 Prezydium NRPiP z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela NRPiP do udziału w pracach Zespołu do spraw wdrożenia pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Uchwała Nr 880/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 września  2017 r.  w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do spraw wdrożenia pilotażu programu psychiatrii...

Uchwała Nr 877/VIIP/2017 Prezydium NRPiP z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Uchwała Nr 877/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania Na podstawie art. 21...

Uchwała nr 871/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych z dnia 2017 r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych resortu obrony narodowej

Uchwała nr 871/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017 r.  w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych resortu obrony narodowej   Na podstawie art. 21...

Uchwała Nr 866/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

 Uchwała Nr 866/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9...

Uchwała Nr 857/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 857/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego   Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt...

Uchwała Nr 820/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Uchwała Nr 820/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania   Na podstawie...

Uchwała Nr 796/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli NRPiP do składu zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Uchwała Nr 796/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli NRPiP do składu zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce   Na podstawie...

Uchwała Nr 795/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Uchwała Nr 795/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania   Na podstawie...

Uchwała Nr 685/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 685/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego   Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1...

Uchwała Nr 684/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 684/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego   Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1...

Uchwała Nr 577/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Uchwała Nr 577/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 listopada 2016 r.  w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania  Na podstawie...

Uchwała Nr 576/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 576/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9...

Uchwała Nr 575/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 575/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9...

Uchwała Nr 574/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 574/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9...

Uchwała Nr 544/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 544/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z...

Uchwała Nr 538/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 538/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt...

Uchwała Nr 537/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 537/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r.  w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1...

Uchwała Nr 536/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podypl

Uchwała Nr 536/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt...

Uchwała Nr 535/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 535/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt...

Uchwała Nr 534/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 534/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt...

Uchwała Nr 505/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania ekspertów do współpracy z Zespołem Podstawowej Opieki Zdrowotnej działającym przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 505/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania ekspertów do współpracy z Zespołem Podstawowej Opieki Zdrowotnej działającym przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych Na podstawie art. 21...

Uchwała Nr 493/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 września 2016 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej działającej przy Centrach Rehabilitacji Rolników i Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Uchwała Nr 493/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 września 2016 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej działającej przy Centrach Rehabilitacji Rolników i Ośrodku...

Uchwała Nr 492/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomo

Uchwała Nr 492/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9...

Uchwała Nr 491/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 491/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9...